Mobiilisovellus tukee lasten ja nuorten hoitotyötä Kanta-Hämeessä

Mobiilisovellus tukee lasten ja nuorten hoitotyötä Kanta-Hämeessä

Kuva: Kanta-Hämeen hyvinvointialue

Sovellus on auttanut parantamaan potilasturvallisuutta ja tiedon kulkua ammattiryhmien välillä. ”Sovelluksen käytössä erinomaista on, että kirjaamisen voi tehdä lapsen luona”, kertoo osastonhoitaja Mari Kesälä. 

Kanta-Hämeen keskussairaalan lasten ja nuorten yksikköön on keskitetty koko hyvinvointialueen lasten erikoissairaanhoito, johon kuuluvat kaikki erikoisalat ja lastenkirurgia. Osa yksikköä on lasten ja nuorten vuodeosasto 3A, joka käyttää työssään apuna Medanets-sovellusta. Osastolla on tuotantokäytössä Medanets Havaintoarvot ja Early Warning Score, jonka laskennassa käytetään lapsipotilaille räätälöityjä PEWS- eli Paediatric Early Warning Score -kaavoja. Medanets Lääkitys -ratkaisua on pilotoitu tämän vuoden toukokuusta lähtien. Lääkitys-ratkaisun osalta tuotantokäyttöön siirtyminen on suunniteltu alustavasti joulukuulle. 

Kännykkäsovellus toimii apuvälineenä vuorovaikutuksessa lasten ja nuorten kanssa 

Osastonhoitaja Mari Kesälän mukaan mobiilisovellus tukee lasten ja nuorten hoitotyötä monin tavoin. ”Sovelluksen käytössä erinomaista on, että kirjaamisen voi tehdä lapsen luona. Kännykän avulla tapahtuvasta kirjaamisesta saa usein aikaan kivan keskustelun lapsen tai nuoren kanssa. Koska lapsen mukana on yleensä aina vanhempi tai saattaja, hoitotyön kirjaaminen tulee näkyväksi myös perheelle. Keskustelemme esimerkiksi siitä, että kännykän kautta kirjattu tieto mittaustuloksista menee heti myös lääkärille”, kertoo Kesälä. ”Tämän päivän lapset ja nuoret perheineen ovat jo kaikki diginatiiveja. Kännykän käyttöä suurempi ihme heille taitaisi olla se, ettei kännykkää käytettäisi”, Kesälä toteaa.   

Sovelluksen avulla voidaan lisätä lapsen osallistumista hoitoonsa 

Mobiilisovelluksen avulla voidaan myös lisätä lapsen osallistumista omaan hoitoonsa. Tätä tarkoitusta varten Kesälä on ollut mukana kehittämässä Medanetsiin uudenlaista toteutusta VAS-kipumittarista. Uuden toteutuksen ensimmäinen versio saadaan valmiiksi vuoden 2024 alussa. Siinä hoitaja voi näyttää lapselle kännykällä kuvaa, jossa on esimerkiksi VAS-kipujanaan yhdistettyjä erilaisia kiputuntemusta kuvaavia hymiöitä. Kuva auttaa lasta kertomaan omasta kivustaan. Kuva kulkee hoitajan taskussa Medanets-sovelluksessa, eikä hänen tarvitse kantaa erillisiä, paperisia kipumittareita mukanaan. Organisaatio voi valita, mitä kuvaa mittarin yhteydessä käytetään.   

Vaikutus potilasturvallisuuteen on ollut tavoiteltu 

Kaiken kaikkiaan Kesälä kokee mobiilisovelluksen parantaneen potilasturvallisuutta ja tiedon luotettavuutta. Myös Medanets Lääkityksen käyttöönoton taustalla oli potilasturvallisuuden takaaminen. Medanets-sovellus on yksi osatekijä, joka lisää potilasturvallisuutta lääkehoitoprosessissa.  

Kun koko lääkitysprosessi on kunnossa, tuplakirjaaminen poistuu ja Kesälän mukaan virheen mahdollisuus käytännössä mitätöityy. ”Vaikutus potilasturvallisuuteen on ollut suorastaan täydellinen. Mittarina meillä ovat lääkehoitoon liittyvät haittatapahtumailmoitukset eli HaiProt. Meille tuli keväällä käänteinen HaiPro, jossa moitittiin, että lääkityksiä ei ollut kirjattu potilaiden hoitokertomukseen. Ei pidäkään, sillä lääkitysten kirjaaminen hoitokertomukseen ei ole osa toimintamalliamme. Lääkäri tekee lääkemääräyksen, hoitaja ohjelmoi sille oikean antoaikataulun ja tekee antokirjauksen Medanets-sovelluksen kautta Lifecare-potilastietojärjestelmän lääkitysosioon”, Kesälä sanoo.  

Onnistumisen taustalla on moniammatillisessa yhteistyössä määritelty lääkehoitoprosessi.  ”Lääkehoitoprosessin määritteleminen yhdessä lääkäreiden kanssa ei meillä lasten ja nuorten yksikössä ole ollut lainkaan haasteellista. Lastenlääkärit ovat yhtä pedantteja kuin lasten parissa työskentelevät hoitajatkin, joten he tekevät lääkemääräykset oikein niin, että hoitajat pystyvät ohjelmoimaan ja antokirjaamaan lääkkeet.”  

 


Tilaa Medanetsin uutiskirje ja saat ajankohtaista tietoa meistä, ratkaisuistamme sekä terveydenhuoltoon ja terveysteknologiaan liittyvistä aiheista yhteen koottuna.