Muistilapuista mobiilisovellukseen: kokemukset vuoden käytön jälkeen

Muistilapuista mobiilisovellukseen: kokemukset vuoden käytön jälkeen

Medanetsin mobiilisovellus otettiin käyttöön Nordlandin sairaalassa vuonna 2020, ja nyt sitä käytetään 25 osastolla. Sähköiseen työtapaan siirtyminen on vähentänyt sairaalan paperinkulutusta 98 %. Sairaala itse toteutti vastikään kyselyn, jonka mukaan käyttäjät ovat erittäin tyytyväisiä sovellukseen.

”Etsimme pitkään ratkaisua, joka parantaisi vitaaliarvojen kirjaamisprosessia. Aiempi prosessimme oli raskas: hoitajat kirjoittivat vitaaliparametrit post-it -muistilapuille ja niitä säilytettiin perinteisissä potilaskansioissa. Manuaalisesti lasketut ProAct- ja NEWS-pisteytykset puolestaan siirrettiin sähköiselle potilasnäytölle. Vasta potilaan kotiutumisen jälkeen kaikki potilastiedot tallennettiin potilastietojärjestelmään skannaamalla paperit”, kertoo Nina Nedregård Jensen, Nordlandin sairaalan kliinisen tieto- ja viestintätekniikan yksikön osastopäällikkö.

Raskaan prosessin haasteita olivat erityisesti:

  • Prosessi vei valtavasti aikaa
  • Tiedot eivät olleet helposti saatavilla eikä niiden tarkastelu ollut sujuvaa
  • Virheiden riski oli suuri

Medanetsin mobiilisovellus otettiin Nordlandin sairaalassa käyttöön vuonna 2020 ja sen jälkeen käyttö on laajentunut 25 osastolle. Vuosi käyttöönoton jälkeen sairaala toteutti kyselytutkimuksen sovelluksen loppukäyttäjille. Kyselyn tarkoituksena oli selvittää, oliko Medanetsin mobiilisovellus ratkaissut sairaalan kohtaamat haasteet. Kyselyyn vastasi 151 Medanets-sovellusta käyttävää ammattilaista.

”Kokemus on positiivinen! Vähemmän aikaa paperirumbaan, enemmän aikaa potilaalle”

63 % vastaajista on samaa tai osittain samaa mieltä siitä, että vitaaliarvojen kirjaamiseen menee vähemmän aikaa nyt kuin ennen Medanetsia.  80 % vastaajista on samaa tai osittain samaa mieltä, että potilastiedot ovat nyt aiempaa paremmin saatavilla ja heillä on parempi kokonaiskuva potilaan tilasta.

Käytämme vähemmän aikaa tiedon käsittelyyn. Monet havaintoarvot voi kirjata potilaan vuoteen vierellä, ja tieto on heti kaikkien hoitoon osallistuvien saatavilla.

Medanets on vaikuttanut työhöni positiivisesti. Enää meidän ei tarvitse käyttää aikaa paperilappujen etsimiseen.

84 % vastaajista kokee Medanetsin helppokäyttöiseksi

Ostopäätöksiä tehtäessä käytettävyys on Nordlandin sairaalalle erittäin tärkeä kriteeri. ”Emme koskaan halua ottaa käyttöön monimutkaisia järjestelmiä. Valitsemiemme ratkaisujen täytyy olla työntekijöille helposti käytettäviä, ja niiden täytyy vähentää päivittäistä työkuormaa”, Jensen sanoo. Tämä näyttää toteutuvan Medanetsin kohdalla: 84 % vastaajista kokee, että sovellus on helppokäyttöinen.

Medanetsia on helppo ja nopea käyttää. Se on selkeä. Se antaa enemmän aikaa muille tehtäville, sillä sen avulla vältetään moninkertainen kirjaaminen.

Mittaustulokset ja havaintoarvot ovat aina saatavilla taskussani. Voin vastata kysymyksiin potilaan vitaaleista missä ja milloin vain.

”Potilaat ymmärtävät, miksi käytän älypuhelinta”

”Suurimpia huolenaiheitamme oli, ymmärtäisivätkö potilaat, miksi hoitajilla on käsissään älypuhelin papereiden sijaan, ja reagoisivatko he älypuhelimeen negatiivisesti”, Jensen kertoo.

Kyselytutkimuksen tulosten perusteella tästä ei ole huolta, sillä potilaat ymmärtävät älypuhelimen käytön syyn eivätkä reagoi siihen negatiivisesti (74 % vastaajista on samaa tai osittain samaa mieltä väittämästä). Loppujen lopuksi mobiiliratkaisut eivät hyödytä ainoastaan hoitajia, vaan myös potilaita. Potilaat saavat turvallisempaa ja parempaa hoitoa: 71 % kyselyn vastaajista sanoo, että Medanetsin myötä he voivat reagoida potilaan tilan muutoksiin entistä nopeammin, ja 74 % kokee, että Medanets on parantanut potilasturvallisuutta.

Mitä loppukäyttäjät yleisesti ottaen ajattelevat Medanetsista?

  • Säästää aikaa
  • Toimii hyvin yhteen muiden järjestelmien kanssa
  • On yksinkertainen
  • Parantaa potilasturvallisuutta
  • Tukee päätöksentekoa

Jensenin mukaan tärkein kysymys säästettiin kyselyn loppuun: ”Jos minun täytyisi valita paperikirjaamisen ja Medanets-sovelluksen välillä, kumman valitsisin?” Tulos on erinomainen: 83 % vastaajista valitsisi Medanetsin.

Tulokset puhuvat puolestaan. Olemme löytäneet ratkaisun haasteisiimme.

Nina Nedregård Jensen, kliinisen tieto- ja viestintätekniikan yksikön osastopäällikkö, Nordlandin sairaala

 


Tilaa Medanetsin uutiskirje ja saat ajankohtaista tietoa meistä, ratkaisuistamme sekä terveydenhuoltoon ja terveysteknologiaan liittyvistä aiheista yhteen koottuna.