Nordlandin sairaala Pohjois-Norjassa arvostaa mobiiliratkaisun hyötyjä

Nordlandin sairaala Pohjois-Norjassa arvostaa mobiiliratkaisun hyötyjä

Mobiiliratkaisun käyttöönotto on parantanut sekä potilasturvallisuutta, työtyytyväisyyttä että tehokkuutta Nordlandin sairaalassa. Se on myös tuonut sairaalalle tunteen siitä, että he ovat varautuneet koronatilanteen mahdolliseen pahentumiseen hyvin. Mobiilisovelluksen heille ovat toimittaneet Medanets ja potilastietojärjestelmätoimija DIPS.

Pohjois-Norjassa sijaitseva Nordlandin sairaala suunnitteli mobiilisovelluksen käyttöönottoa jo ennen pandemiaa. Sovelluksen käyttöönotto nähtiin kuitenkin hyödyllisenä toimena koronaviruksen torjunnassa, ja maaliskuussa vallinneen uhkaavan tilanteen vuoksi sairaala päätti nopeuttaa käyttöönottoprosessia — itse asiassa he ottivat sovelluksen käyttöön ennätysajassa. Nyt sovellusta on käytetty noin puolen vuoden ajan. Onnea on ollut matkassa, sillä koronatilanne on osoittautunut pelättyä lievemmäksi. Nordlandin sairaalassa nähdään silti sovelluksen tuoma arvo.

Nordlandin sairaalan tekemällä videolla sairaanhoitaja Anette Albriktsen vertaa aiempaa ja nykyistä hoitoprosessia sekä kertoo, miten mobiilisovellus on parantanut hänen työtyytyväisyyttään. Video on norjaksi, mutta siinä on englanninkielinen tekstitys. Artikkeli jatkuu videon alla.

EWS-toiminnallisuus apuna kriittisissä tilanteissa

Nordlandin sairaalan sairaanhoitajilta saatujen kommenttien perusteella mobiiliratkaisun suurin hyöty on, että se mahdollistaa sujuvamman ja nopeamman hoitotyön kulun kaikissa tilanteissa. Myös lääkärit ja muu hoitohenkilökunta näkevät mobiililaitteilla kirjatun tiedon välittömästi potilastietojärjestelmästä. Kriittisissä tilanteissa erityisesti Early Warning Score (EWS) -toiminnallisuudesta on apua.

EWS-toiminnallisuudella saamme hyvän kokonaiskuvan potilaan vitaaleista, mikä akuuteissa tilanteissa voi merkitä eroa elämän ja kuoleman välillä. Se vaikuttaa ratkaisevasti myös hoitomuodon valintaan.

Sairaanhoitaja, Nordlandin sairaala

”EWS-toiminnallisuus parantaa huomattavasti mahdollisuuksiamme saada vertailtava kokonaiskuva potilaan somaattisesta tilasta. Meidän ei enää tarvitse kerätä tietoa erikseen useista eri mittauksista. Tämän ansiosta voimme reagoida ja aloittaa tarvittavan hoidon nopeammin. Toiminnallisuus myös antaa potilaan saamaan pistemäärään perustuvia jatko-ohjeita, minkä olemme kokeneet hyödylliseksi”, lisää psykiatrisen osaston osastonhoitaja Nordlandin sairaalasta.

”Emme voisi kuvitellakaan luopuvamme sovelluksesta”

Nina Nedregård Jensen, kliinisen tieto- ja viestintätekniikan yksikön osastopäällikkö sairaalan kliinisen tuen ja dokumentoinnin keskuksesta kertoo, että organisaation muutosprosessi on edennyt hyvin. Pienistä, kaikkiin organisaatiomuutoksiin väistämättä liittyvistä hankaluuksista huolimatta on selvää, että mobiiliratkaisu on tullut jäädäkseen. ”Emme voisi kuvitellakaan luopuvamme sovelluksesta. Se tarkoittaisi, että ottaisimme hoitajilta pois jotakin heille todella arvokasta”, sanoo Jensen.

Myös saatavilla oleva data vahvistaa positiivisen palautteen. Nordlandin sairaalalla on käytössään Medanetsin Admin UI -hallintatyökalu, josta nähdään, että mobiilisovelluksen kautta tehtävien kirjausten määrä on jatkuvassa kasvussa. Tällä hetkellä kirjauksia tehdään päivittäin 400—500.

”Sovelluksen ansiosta olemme paremmin varautuneita koronaan”

Mitä koronapandemiaan tulee, Nordlandin sairaala on varautunut pahimpaan. Keväällä tilanne saatiin onneksi nopeasti hallintaan, eivätkä pahimmat uhkakuvat käyneet toteen. Sairaalassa nähdään kuitenkin sovelluksen arvo epidemiatilanteissa. ”Jos meillä on esimerkiksi koronatartunnan saanut potilas, sovelluksen avulla on helpompi jäljittää, kuka on ollut hänen kanssaan lähikontaktissa. Tämä taas auttaa päättämään jatkotoimista, kuten henkilökunnan asettamisesta karanteeniin”, sanoo Nordlandin sairaalassa työskentelevä sairaanhoitaja.

Tavoitteena jatkuva kehittäminen

Nordlandin sairaalasta halutaan muistuttaa, että hyödyllisistä toiminnallisuuksistaan huolimatta mobiilisovellus on vain työkalu muiden joukossa. ”Sovelluksen ei ole tarkoitus kertoa, mitä seuraavaksi tehdään. Sen tarkoitus on tukea siinä, mitä tehdään”, sanoo Jensen. ”Sovelluksesta huolimatta täytyy ajatella itse. Tarvitaan myös koulutusta siihen, miten sovelluksesta saadaan paras mahdollinen hyöty irti. Sovellus ei ole täydellinen, vaikkakin se on todella hyvä. Odotamme innolla seuraavia päivityksiä ja työskentelyn jatkumista sekä Medanetsin että DIPS:n kanssa. Haluamme kehittyä jatkuvasti ja nautimme hedelmällisestä yhteistyöstä.”

Nordlandin sairaalassa työskentelevä sairaanhoitaja ajattelee samaan tapaan: ”Sovelluksen merkittävä hyöty on, että sitä voidaan käyttää mobiilialustalla, ja se voidaan integroida muiden toiminnallisuuksien ja toimintojen kanssa. Työkalu on käyttäjäystävällinen ja kätevä, ja yhtenäistää hoitoprosesseja. Olen erittäin tyytyväinen.”

 


Tilaa Medanetsin uutiskirje ja saat ajankohtaista tietoa meistä, ratkaisuistamme sekä terveydenhuoltoon ja terveysteknologiaan liittyvistä aiheista yhteen koottuna.