Nordlandin sairaalaryhmä säästää aikaa ja parantaa hoidon laatua Tarkistuslistoilla

Nordlandin sairaalaryhmä säästää aikaa ja parantaa hoidon laatua Tarkistuslistoilla

Nordlandin sairaalaryhmä otti Medanets-sovelluksen käyttöönsä vuonna 2020. Jo tuolloin Tarkistuslistat-toiminnallisuus oli sairaalaryhmän toivelistalla, mutta ensin oli hyvä keskittyä Havaintoarvojen, EWS:n ja Riskiarviointimittareiden käyttöönottoon. Kun nämä toiminnallisuudet olivat onnistuneesti käytössä, Tarkistuslistat tuli vuoroon lokakuussa 2021. Sairaalaryhmä kertoi kokemuksistaan Medanetsin Käyttäjäpäivillä huhtikuussa.

Nordlandin sairaaloissa tarkistuslistat ovat yksittäisen potilaan hoitoon liittyvä työkalu. Tarkistuslistat toimivat hoitajan muistin tukena ja sisältävät tärkeää potilastietojärjestelmään kirjattavaa tietoa. Sairaaloissa käytetään esimerkiksi potilaan sisäänkirjautumiseen liittyvää tarkistuslistaa sekä leikkausta edeltävän hoitotyön tarkistuslistaa.

Yhdenmukaisempia ja sujuvampia käytäntöjä

Hoitotyössä käytettävien tarkistuslistojen tarkoitus on yhdenmukaistaa käytäntöjä ja vähentää virheitä potilasturvallisuuden ja hoidon laadun parantamiseksi. Perinteisesti hoitotyössä käytettävät tarkistuslistat ovat olleet paperisia. Tutkimusten mukaan niiden käyttö on ollut vaihtelevaa, eivätkä tarkoitetut hyödyt ole toteutuneet parhaalla mahdollisella tavalla1,2.  Nordlandin sairaalaryhmän kohdalla oli tilanne samoin.

Tällä hetkellä sairaaloissamme on käytössä noin 100 erilaista tarkistuslistaa. Ennen Medanets-sovellusta nämä kaikki täytettiin käsin ja niitä säilytettiin paperisissa potilaskansioissa. Vasta potilaan kotiutumisen jälkeen paperiset lomakkeet skannattiin potilastietojärjestelmään.

Nina Nedregård Jensen, Nordlandin sairaalan kliinisen tieto- ja viestintätekniikan yksikön osastopäällikkö

Skannatut dokumentit olivat usein huonolaatuisia kopioiden kopioita. Niitä oli hankala lukea, eikä tarkistuslistoja myöskään täytetty yhdenmukaisesti. Molemmat ongelmat saatiin ratkaistua, kun tarkistuslistoja alettiin käyttää mobiilisovelluksessa.

Kaikki mobiilisovelluksella täytetyt tarkistuslistat siirretään suoraan DIPS-potilastietojärjestelmään, myös silloin, kun tarkistuslistan täyttäminen jää kesken. Kun sama lista täytetään loppuun tai sitä muokataan jälkikäteen, myös uusi versio on reaaliaikaisesti saatavilla potilastietojärjestelmässä. Potilastietojärjestelmän näkymässä vastikään päivitettyjen tarkistuslistojen vieressä on selkeä merkintä.

Prosessin muutos vaatii muutosjohtamista

Tarkistuslistakäytäntöjen muuttaminen paperisista digitaalisiksi on yhä käynnissä Nordlandin sairaaloissa – kaikkia sataa tarkistuslistamallia ei voida digitalisoida kerralla. Mobiilisovelluksen toiminnallisuus myös räätälöidään aina asiakkaan tarpeiden mukaan, ja Medanets onkin tehnyt tiivistä yhteistyötä Nordlandin sairaaloiden kanssa kehittääkseen tarkistuslistojen sujuvaa mobiilikäyttöä.

Tarkistuslistat -toiminnallisuus

Sairaalaryhmä on kehittänyt myös sisäisen prosessin muutoksen hallitsemiseksi. Osastojen on määriteltävä tarkistuslistatarpeensa itse ja dokumentoitava tarkistuslistakäytäntönsä sairaalan laatujärjestelmään. Näin varmistetaan, että ihmiset, joilla on paras asiantuntemus työnsä tarpeista, pääsevät määrittelemään, mitä heidän käyttämiltään tarkistuslistoilta myös mobiilissa vaaditaan.

Laatujärjestelmään tallennettavassa dokumentaatiossa on oltava myös maininta, että tarkistuslista on saatavilla mobiilisti. Näin kaikki tietävät, että kyseinen tarkistuslista tulee täyttää ensisijaisesti mobiilisovelluksen avulla. Samalla laatujärjestelmässä oleva dokumentaatio toimii varajärjestelmänä poikkeusoloissa, joissa digitaalinen lista ei ole saatavilla. Jos käytäntöjä on tarpeen päivittää, sama päivitys tehdään yhtä aikaa laatujärjestelmään ja mobiilisovellukseen.

Kaiken kaikkiaan prosessin muutos vaatii muutosjohtamista. Henkilökunta tarvitsee aikaa tottuakseen uusiin toimintatapoihin. Nordlandin sairaalaryhmän käyttöraporteista nähdään, että uudet tavat on omaksuttu nopeasti. Sairaanhoitajien näkökulmasta mobiilisovelluksen, ja myös Tarkistuslistat-toiminnallisuuden, tärkein hyöty on ajan säästö.

Nimenomaan säästetty aika on syy, miksi käytämme Medanetsia. Kuten yksi hoitajamme on sanonut: joskus viidellä minuutilla on tavattoman suuri merkitys.

Nina Nedregård Jensen, Nordlandin sairaalan kliinisen tieto- ja viestintätekniikan yksikön osastopäällikkö

Lähteet:

1. Tian et al. (2019): WHO Surgical Checklist in Dermatology: Compliance, Barriers, and Attitudes. Dermatologic Surgery.

2. Pugel et al. (2015): Use of the surgical safety checklist to improve communication and reduce complications. The Journal of Infection and Public Health.

 


Tilaa Medanetsin uutiskirje ja saat ajankohtaista tietoa meistä, ratkaisuistamme sekä terveydenhuoltoon ja terveysteknologiaan liittyvistä aiheista yhteen koottuna.