Oulun kaupunki pilotoi Medanetsin EWS-toiminnallisuutta liikkuvassa työssä

Oulun kaupunki pilotoi Medanetsin EWS-toiminnallisuutta liikkuvassa työssä

Kehittämiskoordinaattori Sirpa Saarela kertoi Oulun kaupungin toimintatavoista ja pilotin kokemuksista Medanets Käyttäjäpäivillä huhtikuussa. Kesäkuun loppuun kestävässä pilotissa on mukana 50 sairaanhoitajaa ja lähihoitajaa Kotona asumisen tuen keskuksesta (KOTAS) sekä kotihoidosta. Alustavat tulokset ovat rohkaisevia!

Oulussa päätettiin alkaa käyttää National Early Warning Score (NEWS) -pisteytystä kotihoidon asiakkaiden yleistilan arviointiin jo muutama vuosi sitten. Pisteytyksen käytön katsottiin yhtenäistävän peruselintoimintojen seuraamisen käytäntöjä sekä auttavan hoidon tarpeen ennakoinnissa ja oikea-aikaisen hoidon saatavuuden varmistamisessa. 2019–2020 henkilöstöä koulutettiin laskemaan NEWS-pisteytys manuaalisesti paperisen taulukon avulla.

Mobiiliratkaisu avuksi haasteisiin

Paperisen työkalun käyttö osoittautui käytännön työssä haasteelliseksi, ja sen käyttöaste vaihteli runsaasti. Tässä yhteydessä tunnistettiin tarve mobiilisovellukselle, joka laskisi pisteytyksen automaattisesti, olisi hoitajalle kaikin puolin helppokäyttöinen ja ohjaisi häntä jatkotoimenpiteissä. Syksyllä 2021 käynnistyneeseen pilottiin valittiin Medanetsin Early Warning Score -mobiiliratkaisu, joka täytti kriteerit.

Pilotin tavoitteena on lisätä NEWS:n käyttöä yleistilan arvioinnissa, nopeuttaa ajantasaisen tiedon siirtymistä asiakastietojärjestelmään ja näin sujuvoittaa hoitoprosessia mobiiliratkaisun avulla. Lisäksi pilotissa arvioidaan mobiiliratkaisun käytettävyyttä liikkuvassa työssä ja pohditaan mobiiliratkaisun käytön lisäämisen mahdollisuuksia kotihoidon kentällä laajemminkin.

Varhaisella puuttumisella voidaan välttää sairaalakäyntejä

Mobiiliratkaisun käytön myötä NEWS-pisteytyksen laskeminen helpottuu, jolloin laskennasta muodostuu helpoimmin rutiininomainen osa työtä. Mobiilisti laskettu pisteytys siirtyy reaaliaikaisesti asiakastietojärjestelmään, joten esimerkiksi eri tiimien tai hoitajan ja lääkärin välinen konsultaatio sujuvoituu. Potilaan tilasta saadaan ajantasainen kuva, mikä mahdollistaa varhaisen puuttumisen. Varhaisella puuttumisella voidaan kotihoidon tavoitteiden mukaisesti ehkäistä asiakkaan joutuminen päivystykseen tai sairaalaan.

Pilotin aikana mobiiliratkaisusta on ollut hyötyä useanlaisissa asiakastapauksissa. Se on auttanut hoitajia tilannearvioiden tekemisessä sekä jatkohoidon tarpeen arvioinnissa. NEWS-pisteiden avulla on voitu esimerkiksi perustella myös asiakkaalle itselleen, miksi sairaalakäynti on tai ei ole tarpeen.

Tähänastiset tulokset pilotista ovat rohkaisevia: pilottiin osallistuneet hoitajat ovat kokeneet mobiiliratkaisun hyvänä, joskin myös kehittämistoiveita on ilmaantunut. Myös käyttökokemusta tarvitaan vielä lisää ja pilotin onkin määrä jatkua kesäkuun loppuun saakka.

 


Tilaa Medanetsin uutiskirje ja saat ajankohtaista tietoa meistä, ratkaisuistamme sekä terveydenhuoltoon ja terveysteknologiaan liittyvistä aiheista yhteen koottuna.