Sneak peek: Päätöksenteon tuki

Sneak peek: Päätöksenteon tuki

Medanets Päätöksenteon tuki antaa ajantasaista, näyttöön perustuvaa tietoa heti hoitotilanteessa parantaen potilaan hoitotuloksia ja vähentäen hoitopoikkeamia.

Näyttöön perustuvien kliinisten ohjeiden on osoitettu tuovan useita etuja, kuten:

  • lisäävän laadukasta hoitoa
  • parantavan hoitotuloksia
  • vähentävän hoitopoikkeamia.
Päätöksenteon kehotteet

Näyttöön perustuvan hoidon edistäminen kliinisessä hoitotyössä

Todistetuista tuloksista huolimatta tutkimukset 1,2 ovat osoittaneet, että näyttöön perustuvaa hoitoa annetaan satunnaisesti, vain 50-55 prosentissa tapauksista. Syynä tähän pidetään esimerkiksi sitä, että terveydenhuollon ammattilaiset eivät pääse helposti käsiksi ohjeisiin tai he kokevat ne liian monimutkaisiksi.

Medanets Päätöksenteon tuki toimii niin, että dokumentoidut havaintoarvot ja arvioinnit sovitetaan näyttöön perustuviin kliinisiin ohjeisiin ja käyttäjälle esitetään automaattisesti kehotteita päätöstä/toimenpidettä varten. Kaikki tämä tapahtuu suoraan hoitotilanteessa. Näin kliiniset ohjeet ovat paremmin saatavilla ja ymmärrettävämpiä!

Syke yli 110: Tarkista syke manuaalisesti, aloita sydämen seuranta, kirjaa EKG. Pyydä kiireellistä lääkärintarkastusta.

Sisäänhengityksessä 02 yli 92 %, NEWS2-pisteet 2: Tämä on korkea happitaso tälle potilaalle. Tavoitetaso 88–92 %. Pyydä lääkäritiimin tarkistusta ja harkitse vahvasti lisähapen vähentämistä.

Päätöksenteon tuki voidaan yhdistää seuraaviin Medanets-sovelluksen toiminnallisuuksiin:

Lähteet:

1. Runnacles et al. (2018). The right care, every time: improving adherence to evidence-based guidelines. Archives of Disease in Childhood – Education and Practice.

2. Runciman et al. (2012). CareTrack: assessing the appropriateness of health care delivery in Australia. Med J Aust.

 


Tilaa Medanetsin uutiskirje ja saat ajankohtaista tietoa meistä, ratkaisuistamme sekä terveydenhuoltoon ja terveysteknologiaan liittyvistä aiheista yhteen koottuna.