Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä sopimukseen Medanetsin kanssa

Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä sopimukseen Medanetsin kanssa

Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä on tehnyt hankintasopimuksen Medanetsin kanssa hoitotyön mobiilikirjaamisesta ja automaattisesta tiedonsiirrosta. Ratkaisut ovat tulossa käyttöön syyskuussa 2017 Lastentautien yksikössä. Medanets voitti sopimuksen julkisen kilpailutuksen kautta.

Potilaasta mitatut suureet kirjataan näin ollen Lastentautien yksikössä jatkossa mobiilisti käyttäen päälaitteena Ascom Myco 2 -älypuhelimia. Kirjaaminen tapahtuu potilaan vierellä, ja tiedot siirtyvät suoraan potilastietojärjestelmään. Myös aikaisempia kirjauksia pystytään selaamaan langattomasti poistumatta huoneesta.

Automaattisen tiedonsiirron avulla puolestaan potilasmonitorijärjestelmien tiedot voidaan siirtää langattomasti suoraan potilastietojärjestelmään, joko automaattisesti tai hoitajan kuittauksella. Tällä tavoin vähennetään dokumentointivirheitä ja karsitaan kaksoiskirjaamisia. Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän Lastentautien yksikössä käytössä ovat Philipsin monitorit, joihin Medanets on niin ikään toteuttanut integraatiot.

Samassa yhteydessä Lastentautien yksikössä otetaan käyttöön Ascom Unite viestintäratkaisu. Osaston Ascom Myco 2 -älypuhelimilla hallinnoidaan siten myös hoitajakutsujärjestelmän ja lääkintälaitteiden tuottamia hälytyksiä, jolloin työnkulun optimointi tehostuu ja hälytysturtumuksen tunne vähentyy.

 


Tilaa Medanetsin uutiskirje ja saat ajankohtaista tietoa meistä, ratkaisuistamme sekä terveydenhuoltoon ja terveysteknologiaan liittyvistä aiheista yhteen koottuna.