Päivityksiä Admin UI -raportointi- ja hallintatyökaluun

Päivityksiä Admin UI -raportointi- ja hallintatyökaluun

Parempi Medanets-ympäristön hallinta ja nopeampi palvelu? Kyllä kiitos! Olemme toteuttaneet päivityksiä Admin UI -työkaluumme, jotta ratkaisujamme pystyttäisiin sovittamaan erilaisiin tarpeisiin ja käytäntöihin entistäkin jouhevammin.

Uuden toiminnallisuuden käyttöönoton hallinta

Samankin sairaalan sisällä eri osastojen työnkulut ja tarpeet vaihtelevat. Admin UI ‑työkalun avulla asiakkaamme, tai kumppanit asiakkaamme puolesta, voivat hallita, mitkä Medanets-sovelluksen toiminnallisuudet näkyvät milläkin osastolla ja millä tavoin. Näin sovellus saadaan räätälöityä osastokohtaisesti ja se palvelee yksittäisten osastojen tarpeita paremmin.

Esimerkki: Sairaala hankkii Medanetsin Riskiarviointimittarit-toiminnallisuuden käyttöönsä. Ennen ratkaisun käyttöönottoa kartoitetaan jokaisen osaston yksilölliset riskiarviointitarpeet, minkä pohjalta asetetaan osastokohtaiset riskiarviointimittarinäkymät. Toisen osaston käyttötarpeita vastaa painehaavariskin ja kaatumisvaaran arviointi, kun taas toisaalla tarvitaan sepsiksen seulontaa, toimintakyvyn arviointia (ADL) ja oireiden kartoitusta.

Toiminnallisuudet ja näkymät roolin mukaan

Myös terveydenhuollon ammattilaisen rooli vaikuttaa siihen, mitä Medanets-sovelluksen toiminnallisuuksia ja näkymiä hän hyödyntää työssään. Osastokohtaisen räätälöinnin lisäksi Medanets-ympäristöä voidaankin uuden päivityksen myötä muokata myös roolipohjaisesti.

Esimerkki: Jokaiselle käyttäjälle määritellään käyttäjätunnuksen aktivointivaiheessa rooli ja jokaiselle roolille asetetaan Admin UI -työkalussa omat näkymät ja toiminnallisuudet. Niinpä samainen Medanets-sovellus näyttää erilaiselta hoitajalle kuin lääkärille. Hoitajat eivät esimerkiksi tarvitse sanelutoimintoa, mutta se on iso osa lääkäreiden päivittäistä työtä. Myös sairaalanlaajuiset määräyksiin perustuvat työlistat voidaan näyttää vain tietyn roolin käyttäjille.

 


Tilaa Medanetsin uutiskirje ja saat ajankohtaista tietoa meistä, ratkaisuistamme sekä terveydenhuoltoon ja terveysteknologiaan liittyvistä aiheista yhteen koottuna.