Siun sote Medanetsin asiakkaaksi – viestintäratkaisu kotihoidon ja keskitetyn palveluasumisen yksiköihin

Siun sote Medanetsin asiakkaaksi – viestintäratkaisu kotihoidon ja keskitetyn palveluasumisen yksiköihin

Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä, Siun sote on ensimmäinen suomalainen sairaanhoitopiiri, joka ottaa kliiniseen työhön suunnitellun Medanets-viestintäratkaisun käyttöön. Siun soten myötä jo 75 % suomalaisista sairaanhoitopiireistä hyödyntää yhtä tai useampaa Medanetsin mobiiliratkaisua.

Siun sote ottaa Medanets-sovelluksen viestintätoiminnallisuuden käyttöön kotihoidon ja keskitetyn palveluasumisen yksiköissä hoitajien välisessä sekä hoitajien ja lääkärien välisessä viestinnässä. Ratkaisu pilotoitiin syksyllä 2021 ja hankintapäätös tehtiin kesällä 2022.

Hankinnan taustalla vaikutti Siun soten rakenneuudistushankkeen tavoite sujuvoittaa prosesseja digitaalisin ratkaisuin. Tietoturvallisen viestintäratkaisun koettiin parantavan tiedonkulkua hoitajien ja lääkärien välillä huomattavasti.

Medanets Viestintä

Viestintäratkaisu yhdistää terveydenhuollon henkilöstön tietoturvallisesti, jolloin tieto kulkee ammattilaisten välillä jopa reaaliajassa. Se parantaa työtehoa ja liikkuvuutta mahdollistamalla tarvittavien potilastietojen jakamisen nopeasti ja helposti. Ratkaisu on:

  • integroitavissa sairaalaan sähköiseen potilastietojärjestelmään tai toteutettavissa erillisenä ratkaisuna.
  • CE-merkitty lääkinnällinen laite.

Ei enää keskeytyksiä eikä välikäsiä

Aikaisemmin Siun soten hoivayksiköissä työskentelevillä hoitajilla oli hankaluuksia tavoittaa lääkäreitä. Lääkäriä konsultoidakseen hoitajan oli soitettava terveyskeskukseen, jonotettava puhelimessa ja jätettävä takaisinsoittopyyntö. Lääkäri sai tiedon konsultaatiotarpeesta välikäden kautta ja se usein keskeytti hänen työnsä. Takaisinsoitto hoivayksikön hoitajalle puolestaan keskeytti kyseisen hoitajan meneillään olevan työn. Paljon keskeytyksiä, liikaa välikäsiä.

Tänä päivänä vastuulääkäri voi vastaanottaa hoitajan lähettämän viestin henkilökohtaisesti aina kun hoivayksikön asiakkaan tila vaatii lääkärin konsultaatiota. Viestit näkyvät Medanets-sovelluksessa potilaskohtaisessa viestintäryhmässä, jossa ovat mukana asiakkaan vastuulääkäri ja -hoitajat. Välikäsiä ei tarvita ja viestin voi kuitata saman päivän aikana, kun muu työ sen sallii. Kiireettömät asiat viestitään jatkossakin sosiaali- ja terveydenhuollon Kanta-palvelujen kautta.

Terveydenhuolto tarvitsee ehdottomasti tällaisia sovelluksia, jotka helpottavat ja nopeuttavat hoitotyötä.

Hilkka Tirkkonen, terveyskeskuslääkäri, Outokumpu

Käyttäjiltä loistoarvosanat

Siun soten pilottikokeilusta saadun palautteen mukaan Medanets-sovellus on tehostanut hoitotyön konsultaatioita, ja sen myötä parantanut hoidon laatua. Konsultaatiot voidaan hoitaa oikea-aikaisemmin, mikä vähentää turhia sairaalasiirtoja ja kuljetuskustannuksia. Konsultaation välikäsien poistuminen on myös tuonut helpotusta hoitajien henkiseen stressiin ja vähentänyt keskeytyksiä ammattilaisten työssä.

Sovelluksen käyttäjille tehdyn kyselyn perusteella sovelluksen yleisarvosanaksi saatiin 9,4 (asteikolla 0–10) ja suositteluindeksiksi 76 (asteikolla -100 – +100).

Hoitajien työssä jaksamiseen vaikuttaa positiivisesti, kun lääkäritukea saa nopeasti sitä tarvittaessa. Enää ei tarvitse jonottaa puhelimessa terveyskeskukseen ja odottaa takaisinsoittoa. Myös asukkaiden hoidon laatu paranee, kun heitä ei tarvitse lähettää päivystykseen jonottamaan.

Siun soten pilotin aikana toteuttama käyttäjäkysely

 


Tilaa Medanetsin uutiskirje ja saat ajankohtaista tietoa meistä, ratkaisuistamme sekä terveydenhuoltoon ja terveysteknologiaan liittyvistä aiheista yhteen koottuna.