Sneak Peek: Työlistat

Sneak Peek: Työlistat

Työlistat-toiminnallisuus parantaa tehtävien ja resurssien jakamista osaston, yksikön tai koko sairaalan sisällä.

Työlistat sisältävät tietyn tyyppisiä ja/tai tietylle ammattiryhmälle kuuluvia tehtäviä. Esimerkiksi MET-tiimi (Medical Emergency Team) voi luoda itselleen MET-määräyksen, ja näin nähdä kaikki potilaat, jotka kuuluvat tiimin hoidon piiriin. Työlistojen näkyvyys voi ylittää osastorajat: työlista voidaan tehdä sisältämään esimerkiksi tietyn yksikön potilaat tai kaikki sairaalan potilaat. Ammattilaiset voivat suodattaa ja järjestää työlistoja roolin, tehtävän kiireellisyyden tai ajan perusteella.

Työlistat tehtävä

Sujuvampaa resursointia yöaikaan: Hospital at Night -työlista

Hospital At Night (H@N) -työlista on Britanniasta lähtöisin olevaan prosessiin perustuva kustomoitu työlista. H@N tukee moniammatillista, tiimiperusteista työnjakoa laadukkaan hoidon takaamiseksi yöaikaan, jolloin henkilökuntaa on töissä vähemmän kuin päivisin.

H@N-työlistaa hallinnoi auktorisoitu koordinaattori. Koordinaattori näkee työlistalla selkeästi kaikki tekemättömät ja jakamattomat tehtävät ja jakaa ne oikeille ammattiryhmille käytettävissä olevien resurssien ja potilaan tarvitseman hoidon mukaisesti. Hän voi suodattaa listan tehtäviä potilaan sijainnin ja tarvittavan ammattiroolin perusteella.

Medanets työlistat

Eri ammattiryhmillä on omat H@N-työlistat, jotka sisältävät vain kyseiselle ammattiryhmälle, esimerkiksi juniorilääkäreille, kuuluvat tehtävät. Juniorilääkärit merkitsevät heille annetut tehtävät tehdyiksi, tai perustellusta syystä lähettävät tehtävän takaisin H@N-koordinaattorille.

Kaikki Medanets-sovelluksen käyttäjät voivat luoda potilaskohtaisia tehtäviä Hoitotehtävät-toiminnallisuuden avulla. Nämä päiväsaikaan luodut tehtävät kuuluvat suoraan tietylle potilaalle ja ovat heti kaikkien hoitoon osallistuvien nähtävillä, kun taas H@N-tehtävät näytetään ensin ainoastaan koordinaattorille.

 


Tilaa Medanetsin uutiskirje ja saat ajankohtaista tietoa meistä, ratkaisuistamme sekä terveydenhuoltoon ja terveysteknologiaan liittyvistä aiheista yhteen koottuna.