Turun yliopistollisen keskussairaalan Neurokeskus hyödyntää älypuhelinta monipuolisesti hoitotyössä

Turun yliopistollisen keskussairaalan Neurokeskus hyödyntää älypuhelinta monipuolisesti hoitotyössä

Älypuhelimet ovat arkipäivää arjessamme, mutta niitä voidaan hyödyntää monipuolisesti myös hoitotyössä. Esimerkkiä antaa Turun yliopistollisen keskussairaalan Neurokeskus, joka on käyttänyt älypuhelinta ja Medanets-sovellusta apuna hoitotyössä jo pitkään. Erityisesti Medanetsin Lääkitys-ratkaisu on tuonut merkittäviä parannuksia hoitajien työhön ja auttanut potilasturvallisuuden varmistamisessa.

Lääkitys-ratkaisu on ollut käänteentekevä hoitajien arjen kannalta

Turun yliopistollisessa keskussairaalassa (Tyks) on käytetty Medanets-sovellusta vuodesta 2015, jolloin älypuhelinten käyttö ei vielä ollut yleistä sairaaloissa. Itse asiassa Tyks oli ensimmäinen yliopistollinen sairaala, joka otti Medanetsin ratkaisut käyttöön. Vastaanotto oli hyvä alusta saakka, sillä sovelluksen standardoitu kieli ja mukautuvat ominaisuudet tekivät hoitotyön kirjaamisesta entistä sujuvampaa. Nyt Medanetsin ratkaisuista käytössä ovat Havaintoarvot, EWS, Monitoroidut potilaat ja Lääkitys.

Erityisesti Lääkitys-ratkaisu on tuonut käänteentekeviä muutoksia hoitajien arkeen. Aikaisemmin lääkityksiä ei antokirjattu lääkitysohjelman kankeuden takia, nyt lääkityksen antokirjaukset voidaan tehdä Medanets-sovelluksella. Potilaiden lääkitystiedot kulkevat hoitajien mukana koko vuoron ajan ja saatavilla oleva tieto on ajantasaista. Lääkitys-ratkaisu on huomattava apu potilasturvallisuuden varmistamisessa.

Puhelin on mukana hoitotyössä monin tavoin

Älypuhelin on muillakin tavoin varsin kätevä apu hoitajien työssä. Turun yliopistollisessa keskussairaalassa hoitajat käyttävät taskussa mukana kulkevaa puhelinta monipuolisesti. Paitsi että älypuhelimella onnistuu Medanetsin käyttö, voi sillä luonnollisesti myös soittaa ja käyttää monia muita hoitotyötä tukevia sovelluksia.

TYKS:ssä on käytössä esimerkiksi Monidorin Monidrop-ratkaisu, jonka avulla hoitajat voivat tarkastella potilaiden infuusionesteen tiputusnopeutta ja -volyymia puhelimen välityksellä silloin, kun he eivät ole potilaan vuoteen vierellä. Älypuhelimeen on rakennettu myös suomi-ruotsi fraasisanakirja, mikä on erityisesti kaksikielisessä Turussa osoittautunut hyödylliseksi, kun hoitajan tai lääkärin on pitänyt saada oikea termi tai lause tietoon ruotsiksi.

Mobiiliratkaisujen keskitetty hallinta takaa yhtenäiset toimintatavat

Älypuhelinten ja niissä toimivien sovellusten hallinta on keskitetty sairaalan IT-palveluille. Pääsy työhön kuulumattomiin sovelluksiin, kuten sosiaaliseen mediaan, on kokonaan estetty. Keskitetyn hallinnan ansiosta puhelimet voidaan myös paikantaa ja vaihtaa nopeasti, mikäli vikoja ilmenee.

Kaikki edellä mainitut ominaisuudet ja hyödyt puhelimen käyttöön liittyen ovat johtaneet tärkeisiin tuloksiin: aikaa on säästynyt, potilasturvallisuuden koetaan parantuneen ja potilaiden kanssa vietetty aika on lisääntynyt.

Lähteet: Riitta Danielsson-Ojala, Turun yliopistollinen keskussairaala, Neurokeskus, Medanetsin Käyttäjäpäivien 2023 esitys

 


Tilaa Medanetsin uutiskirje ja saat ajankohtaista tietoa meistä, ratkaisuistamme sekä terveydenhuoltoon ja terveysteknologiaan liittyvistä aiheista yhteen koottuna.