Uusi aluevaltaus: Kymenlaakson hyvinvointialue käyttää Medanetsia kuntouttavissa kotiutusyksiköissä

Uusi aluevaltaus: Kymenlaakson hyvinvointialue käyttää Medanetsia kuntouttavissa kotiutusyksiköissä

Jo ennestään Kymenlaakson hyvinvointialue on käyttänyt Medanetsia laajasti: sairaaloissa sovellus on ollut käytössä jo vuodesta 2015. Sosiaalipalvelua tuottaviin kuntouttaviin kotiutusyksiköihin käyttö laajeni joulukuussa 2022. Sovelluksen on koettu ketteröittäneen toimintaa.

Kymenlaakson hyvinvointialueen kuntouttavat kotiutusyksiköt tuottavat sosiaalihuoltolain mukaista lyhytaikaista laitoshoitoa pääsääntöisesti yli 65-vuotiaille asiakkaille. Moniammatillisesti toimivien kuntouttavien kotiutusyksiköiden tavoitteena on asiakkaan kotiutuminen hänelle sopivien palveluiden turvin. Tarkoituksena on löytää sopivat keinot asiakkaan tukemiseksi ja hänen toimintakykynsä eri osa-alueiden vahvistamiseksi. Kuntouttavan kotiutusyksikön tuella asiakas voi kotiutua omaan kotiin sinne vietävien palveluiden turvin, tai hänelle sopivaan asumispalveluyksikköön. Kuntouttavissa kotiutusyksiköissä on yhteensä 128 asiakaspaikkaa.

Vaiheistettu käyttöönotto alkoi Havaintoarvoista

Medanets-sovelluksen käyttöönotot on vaiheistettu. Ensimmäisenä käyttöön tuli sovelluksen perustoiminnallisuus Medanets Havaintoarvot. “Asiakkaat tulevat kotiutusyksiköihin usein päivystyksen tai sairaalahoidon kautta. Näin ollen heillä on uusia diagnooseja ja lääkityksiä, jotka vaativat tiheämpää seurantaa, mutta eivät kuitenkaan sairaalatasoista hoitoa. Niinpä asiakkaiden vitaalielintoimintoja seurataan kotiutusyksiköissä keskimääräistä enemmän verrattuna muihin asumispalveluyksiköihin”, kertoo Kymenlaakson hyvinvointialueen sosiaalipalveluiden ylihoitaja Pauliina Hackman.

Kotiutusyksiköiden henkilöstö on kokenut havaintoarvojen kirjaamiset helpoksi ja arjen toimintaa ketteröittäväksi.

Pauliina Hackman, ylihoitaja, sosiaalipalvelut, Kymenlaakson hyvinvointialue

“Medanetsin avulla asiakkaiden mittaukset saadaan ketterästi ja ilman välivaiheita siirrettyä potilastietojärjestelmään. Lisäksi ranneketulostimella saadaan tulostettua kätevästi asiakkaalle tunnistusranneke, mikä lisää palvelun ja hoitotyön laatua sekä turvallisuutta asiakkaan tunnistamisen kautta”, Hackman sanoo.

Vaiheittaisen käyttöönoton mallista on tullut hyvää palautetta yksiköiden esimiehiltä.

Asiakkaiden tarpeet esiin riskien arvioimisella

Viimeisten parin vuoden aikana kotiutusyksiköiden toimintaa on kehitetty aktiivisesti. Toiminnan kehittäminen on lähtenyt liikkeelle pohdinnasta, mitkä juurisyyt johdattavat asiakkaat kotiutusyksikköön. Kotiutusyksikköön tulevien asiakkaiden fyysinen toimintakyky on usein heikentynyt. Tähän erilaisilla taustasyillä, kuten vajaaravitsemuksella, on merkittävä vaikutus. Kesän aikana onkin tarkoitus laajentaa mobiilisovelluksen käyttö Medanets Riskiarviointimittareihin.

“Asiakkaan kotiutumiseen vaikuttavat tekijät on tärkeää tunnistaa. Yksi Medanetsin käyttöönoton tarkoitus on tuoda riskiarviointimittareiden kautta asiakkaan tarpeet esiin ja vastata niihin osana vaikuttavaa ja laadukasta palvelua”, Hackman valottaa.

Myös Riskiarviointimittareiden käyttöönotto tapahtuu asteittain ja käynnistyy FRAT-mittarilla. Seuraavaksi on tarkoitus laajentaa vajaaravitsemusriskimittariin. Hackmanin mukaan käyttöön otettavat riskiarviointimittarit ja osana palvelutarpeen arviointia tehtävistä RAI-arvioinneista saatavat herätteet tukevat ja täydentävät toisiaan osana asiakkaan laadukasta, vaikuttavaa, kokonaisvaltaista ja oikea-aikaista palvelua.

“Tällä hetkellä päivitämme riskiarviointimittareiden eri tuloskategorioille toimintamalleja, joiden avulla mittaaminen ja sen tuloksista nousevat toimenpiteet tuottavat mahdollisimman paljon lisäarvoa asiakkaalle, tukien hänen kuntoutumistaan. Itse näen, että tämä on tärkein Medanets-ratkaisun käyttöönoton syy ja tavoite: tuottaa lisäarvoa asiakkaalle palveluiden laadun ja vaikuttavuuden kehittymisen myötä”, toteaa Hackman.

 


Tilaa Medanetsin uutiskirje ja saat ajankohtaista tietoa meistä, ratkaisuistamme sekä terveydenhuoltoon ja terveysteknologiaan liittyvistä aiheista yhteen koottuna.