Uusi Medanets-käyttäjäryhmä: MET-ryhmä

Uusi Medanets-käyttäjäryhmä: MET-ryhmä

Keski-Suomen keskussairaala hyödyntää ensimmäisenä Medanets-sovellusta MET-ryhmän kirjauksissa.

MET-ryhmä hälytetään paikalle, kun potilaan tila heikkenee teho- ja valvontaosaston ulkopuolella. Keski-Suomen keskussairaalassa hälyytyskriiteerit määritetään NEWS-riskipisteytysjärjestelmää hyödyntäen. NEWS-riskipisteytysjärjestelmä auttaa havaitsemaan kliinisen tilan heikkenemisen fysiologisten mittausarvojen muutoksista.

Keski-Suomen keskussairaalassa NEWS-pisteytys toteutetaan Medanets-sovelluksella, jolloin pisteiden laskenta automatisoidaan ja pistettä vastaava toimintaohjeistus näytetään heti hoitohenkilökunnalle. Keski-Suomen keskussairaala on ensimmäisenä sairaalana tuonut Medanets-sovelluksen myös MET-ryhmän käyttöön.

Arvio potilaan tilasta

MET-ryhmä kirjaa sovelluksen avulla ensiarvion potilaan tilasta (ilmatiet, hengitys, pulssi, tajunnan taso ja ulkoiset vammat/vuodot). Hoidon kiireellisyydestä riippuen tehdään päätös, hoidetaanko potilasta ensiarvion mukaan vai onko aikaa tarkemmalle arviolle (ks. kuva). Päätöksen pohjalta potilaalle suoritetaan tarvittavat toimenpiteet. Tarkka arvio potilaan tilasta tulisi kuitenkin suorittaa akuuteimman tilanteen ollessa ohi. 

Suoritettujen toimenpiteiden jälkeen potilaan NEWS-pistemäärä lasketaan uudelleen ja arvioidaan potilaan tilan kehittymistä.

Koko tämän hoitoprosessin aikaiset kirjaukset tallentuvat mobiiliratkaisun kautta suoraan potilaan tietoihin ilman, että ne joudutaan erikseen kirjaamaan tietokoneella. Aikaisemmin riskipisteytyksiä ja MET-ryhmän kirjauksia kirjattiin harvemmin, johtuen kirjaamisen haasteellisuudesta. Yhden potilaan osalta MET-ryhmän kirjauksia tulee yli 30, jolloin manuaalinen tiedonsiirto vie oman aikansa.

Ilman asianmukaista kirjaamisrekisteriä potilaan hoidon toteuttaminen ja seuranta vaikeutuu.

 


Tilaa Medanetsin uutiskirje ja saat ajankohtaista tietoa meistä, ratkaisuistamme sekä terveydenhuoltoon ja terveysteknologiaan liittyvistä aiheista yhteen koottuna.