Bedre pleie med teknologi – Hvordan lykkes vi? Legemiddeladministrering som eksempel 

Bedre pleie med teknologi – Hvordan lykkes vi? Legemiddeladministrering som eksempel 

Alle helseorganisasjoner har som mål å forbedre pleieprosesser ved hjelp av teknologi. For å nå målet investeres det i nye verktøy for å digitalisere eksisterende prosesser, men det er krevende å vende seg til nye måter å jobbe på. Hvorfor er dette så vanskelig, og hva kan vi gjøre for å avhjelpe situasjonen? Vi spurte Rune Kristiansen som forsket på nettopp dette i Helse Sør-Øst i forbindelse med masteroppgaven sin. 

Kristiansen fokuserte på sykepleieres erfaring med strekkodeassistert legemiddeladministrering (SALA) som utgjør en del av en lukket legemiddelsløyfe. Helse Sør-Øst hadde tatt i bruk SALA, men så fort at det kan være krevende å innføre ny teknologi i arbeidsprosessene. 

Det er flere grunner til avvik 

 «Vi la merke til at sykepleierne kunne avvike fra den fastsatte prosedyren og bruke alternative metoder. Målet med masteroppgaven min var å se nærmere på disse avvikene: Hvor og når skjer de, og hvorfor? Vi ville finne ut hvor skoen trykket for å lære hvordan vi kan gi bedre pleie og bruke IT på en bedre måte i sykehusene. 

For å kartlegge hvor den nye digitaliserte arbeidsprosessen møtte hindre, begynte Kristiansen å observere prosessen og holde fokusgruppeintervjuer med sykepleierne. Intervjuene bekreftet at alternative metoder var i bruk. Noen av sykepleierne hoppet over steg i SALA. Det var forskjellige grunner til det. «Forskningen min viser at avvikene kunne skyldes tekniske problemer, manglende kompetanse eller dårlig tid, for å nevne noen», sier Kristiansen.  

Se arbeidsprosessen under ett 

Kristiansen oppdaget at noen av avvikene oppstod fordi den teknologiske løsningen sykepleierne ble bedt om å bruke, ikke var godt nok tilpasset pleiearbeidet som skulle gjøres. «Når du planlegger slike endringer, må du ha et bevisst forhold til hele arbeidsprosessen. Hvis systemet ikke passer inn i prosessen, vil det dukke opp uønskede alternative løsninger», sier han. 

I Helse Sør-Øst bruker sykepleierne en legemiddeltralle som har én skuff for hver pasient. Legemidlene ligger klare i små poser med enkeltdoser til pasientene for de neste 24 timene. Sykepleieren går til pasienten, identifiserer pasienten ved å skanne armbåndet og får slik opp legemiddellisten på en laptop på trallen. Sykepleieren åpner pasientens skuff og skanner legemidlene etterhvert som de gis til pasienten. Slik dokumenteres legemiddeladministreringen automatisk. Sykepleieren får opp en advarsel hvis et legemiddel som ikke er ordinert skannes, for eksempel hvis legen har tatt pasienten av et legemiddel.  

Velg verktøy som egner seg til jobben som skal gjøres 

«Sykepleiernes tilbakemelding var at trallesystemet fungerer best på vanlige medisineringsrunder», sier Kristiansen. «Men vi har problemer med legemidler som gis ved behov, for eksempel når pasienten har smerter og ber om ekstra smertestillende. Da må sykepleierne hente den store trallen, starte laptopen og logge inn i den elektroniske pasientjournalen (EPJ) bare for den ene dosen.» Dette stjeler mye tid fra det faktiske pleiearbeidet og fører til avvik fra prosessen fordi sykepleierne må få gjort jobben. «Vi er tilbake til spørsmålet om en helhetlig arbeidsprosess. De jeg snakket med, ønsket en mobil løsning for medisinering etter behov, noe som ville være lettere å ha med seg rundt slik at prosessen kan gå raskere.»  

Kompetanseheving 

For å lykkes med endringen må personalet ha nødvendig kompetanse. Behovet og begrunnelsen for endringen må være klare for alle involverte. Når vi snakker om legemidler, er begrunnelsen selvfølgelig pasientenes sikkerhet1

Tilstrekkelig støtte fra ledelsen er essensielt, men den enkelte ansatte må også spille på lag. Hvis dette ikke er klart for alle, kan det oppstå problemer: Kanskje det bare er én sykepleier som ikke ser behov for digital støtte i medisineringsprosessen og tror at legemidler kan gis trygt på gamlemåten. Dessverre har dette en dominoeffekt. Det blir vanskelig for neste sykepleier som ellers ville ha forholdt seg til den nye måten å gjøre ting på», forklarer Kristiansen. Selvfølgelig vil det ta tid før de nye prosedyrene blir hverdagsrutine.  

Vær forberedt på overraskelser 

Nye prosesser er ofte utarbeidet med tanke på å redusere menneskelig feil, spesielt med tanke på legemidler. «Samtidig må du huske at selv om de nye prosedyrene følges til punkt og prikke, blir du ikke plutselig kvitt alle feilene. Det er mer sannsynlig at det dukker opp andre typer feil, og da må du være forberedt på å håndtere dem. Mitt råd er å være bevisst på det på forhånd. Desto bedre du forbereder deg, desto bedre vil det gå å ta i bruk nye verktøy», sier Kristiansen. 

Åpne for en bredere definisjon av «brukervennlig» 

Ifølge Kristiansen er brukervennlighet nøkkelen til å lykkes samlet sett. Det er viktig å ta vanlige kjennetegn på brukervennlighet i betraktning, som å unngå for mange klikk og sørge for at data er av høy kvalitet. «Likevel må vi åpne for en bredere definisjon av ordet ‘brukervennlig’. Vi må rette oppmerksomheten mot hvor tilgjengelig informasjonen er. Hjelper det for eksempel ¨ha tilgang via mobilen du har i lommen? Vi må også se hele arbeidsprosessen under ett. Brukervennlighet oppnås ved å tilpasse teknologien til jobben som skal gjøres.»  

Kristiansens arbeid med masteroppgaven har bragt Helse Sør-Øst mange steg i riktig retning. Det ble identifisert et behov for endring i det regionale informasjonssystemet, og dette ble rapport til de riktige personene. Personell har fått mer opplæring for å heve kompetansen og skape en holdningsendring. 

Hvordan vurderer Kristiansen framgangen i prosjektet og potensialet for positiv endring takket være teknologi? Retningen er riktig. «Når vi tar alt det vi nå har snakket om i betraktning, er det ingen tvil om at teknologi spiller en rolle i å forhindre feilmedisinering.» 

Kilder: 

1. Truitt et al. (2016). Effect of the Implementation of Barcode Technology and Electronic Medication Administration Record on Adverse Drug Events.  Hospital Pharmacy. 

Runes avhandling tilgjengelig på nett på norsk: AURA: Strekkodeassistert legemiddeladministrering (SALA) i sykehus : Omfang og årsaker til handlinger som avviker fra prosedyrer for legemiddelhåndtering (unit.no) 

Les mer:  

Last ned en konsis 15-sidere e-bok med fakta og statistikk om feilmedisinering, som forklarer hvordan en lukket legemiddelsløyfe fungerer. 

 


Abonner på nyhetsbrevet vårt for å få oppdatert informasjon, om oss, om løsningene våre og om andre helse- og helseteknologirelaterte emner, alt på samme sted.