Første rekruttering i Norge: Yngve Hagerup for å ivareta våre kunder

Første rekruttering i Norge: Yngve Hagerup for å ivareta våre kunder

Yngve Hagerup er utdannet sykepleier og har lang erfaring innen IT. Han gleder seg over å være i bransjen for mobile helseløsninger og hjelpe tidligere kolleger som utfører klinisk arbeid.

I forbindelse med vår utvidelse internasjonalt, var tiden inne for å ansette vår første egne medarbeider i Norge. Yngve Hagerup startet som salgssjef i Medanets i august. Han holder til i nærheten av Oslo.

Yngve har lang erfaring innen lettvekts-IT, og etter å ha jobbet med ulike typer medisinsk utstyr i en periode, er han glad for å være tilbake i den bransjen for elektronisk og mobil helse. «Jeg føler sterkt at det er et tydelig behov for løsninger som Medanets over hele verden, også i Norge. På grunn av det økende antallet eldre står vi overfor en mangel på arbeidskraft som ikke kan løses ved å ansette nye – det finnes rett og slett ikke nok folk tilgjengelig. Vi må skape innovativ teknologi og nye måter å arbeide på for å håndtere fremtidige utfordringer», sier han.

Som utdannet sykepleier ønsker jeg å skape arbeidsflyter som gir helsepersonell mulgheten til å bruke mer av tiden sin sammen med pasientene.

Yngve Hagerup, Sales Manager, Medanets

Takket være hans bakgrunn som sykepleier, mener Yngve at han vet hvilke verktøy helsepersonell trenger. Den omgjengelige Yngve elsker samtaler og å finne måter å hjelpe og samarbeid på.

Velkommen til teamet, Yngve!

 


Abonner på nyhetsbrevet vårt for å få oppdatert informasjon, om oss, om løsningene våre og om andre helse- og helseteknologirelaterte emner, alt på samme sted.