Fra lapp til app: erfaringer ett år etter

Fra lapp til app: erfaringer ett år etter

Medanets-løsningene ble innført ved Nordlandssykehuset i 2020 og brukes nå ved 25 avdelinger. Dette har redusert deres papirforbruk med 98 %. Ifølge en fersk undersøkelse utført av sykehuset er sluttbrukerne svært fornøyde med appen.

«I lang tid har vi sett etter en løsning som kunne forbedre prosessen med å dokumentere vitale parametere. Vi hadde en tungvint prosess der sykepleiere skrev ned parametere på post-it-lapper som deretter ble klistret på en papirpasert pasientkurve. ProAct- og NEWS-poeng ble beregnet manuelt, hvorpå poengene ble overført til en elektronisk pasienttavle. Først når pasienten var utskrevet ble pasientdataene sendt til den elektroniske helsejournalen ved å skanne papirarbeidet», sier Nina Nedregård Jensen, avdelingsleder ved Avdeling for klinisk IKT ved Nordlandssykehuset.

Utfordringene med denne tungvinte prosessen var:

  • Prosessen tok svært lang tid
  • Dataene var verken lett tilgjengelige eller søkbare
  • Risikoen for feil var høy

Medanets’ løsninger ble innført ved Nordlandssykehuset i 2020 og brukes nå ved 25 avdelinger. Ett år etter implementeringen gjennomførte Nordlandssykehuset en undersøkelse blant Medanets’ sluttbrukere. Formålet med undersøkelsen var å finne ut om de mobile løsningene har vært svaret på deres utfordringer. De mottok totalt 151 svar.

«Erfaringen er positiv! Mindre tid på papirmølla. Mere tid med pasienten.»

63 % av respondentene er enige eller nokså enige i at de bruker mindre tid på å registrere vitale tegn og observasjoner nå enn før Medanets. 80 % av respondentene er enige eller nokså enige i at pasientdataene nå er mer tilgjengelige enn tidligere, og at de har en bedre oversikt over pasientens tilstand.

Mange observasjoner kan gjøres ved senga hos pasienten, og blir distribuert til de andre man jobber sammen med.

Medanets har påvirket jobben i positiv retning, vi slipper å springe etter papir for observasjoner.

84 % erfarer at Medanets er brukervennlig

Ved en kjøpsbeslutning er brukervennlighet et svært viktig kriterium for Nordlandssykehuset. «Vi ønsker aldri å innføre komplekse systemer. De implementerte løsningene bør være enkle for den ansatte å bruke, og de bør gjøre arbeidshverdagen enklere», sier Jensen. Det ser ut til å være tilfelle for de aktuelle løsningene. 84 % hevder at Medanets er brukervennlig.

Kjapt og enkelt. Oversiktlig. Gir mer tid til andre prosedyrer da man slipper dobbelføring av målinger. Økt pasientsikkerhet.»

Målingene og observasjonene er alltid tilgjengelige i lommen. Jeg kan besvare spørsmål om en pasients vitale tegn hvor som helst.

«Pasienter ser ut til å forstå hvorfor jeg bruker mobiltelefon»

«En av våre største bekymringer var om pasientene ville forstå hvorfor sykepleiere har en mobiltelefon i hånden i stedet for papir, og om det ville være noen negative reaksjoner på dette», forteller Jensen.

Basert på undersøkelsen forstår imidlertid pasienter grunnen til å bruke en mobilenhet og reagerer ikke negativt på det (74 % av respondenter er enige eller nokså enige med utsagnet). Tross alt kommer mobile løsninger ikke bare sykepleierne til gode, men også pasientene. Pasienten mottar tryggere og bedre behandling: 71 % av respondentene sier at de kan reagere på endringer i pasientens tilstand raskere, og 74 % føler at bruken av Medanets har økt pasientsikkerheten.

Hva synes sluttbrukerne om Medanets generelt?

  • Det sparer tid
  • Det fungerer godt med andre systemer
  • Det er enkelt
  • Det øker pasientsikkerheten
  • Det gir beslutningsstøtte

Jensen sier at de sparte det viktigste spørsmålet til slutten av undersøkelsen: «hvis jeg måtte velge mellom papir og Medanets-appen, hvilken ville jeg velge?» Resultatet var enestående: 83 % av respondentene sier at de ville valgt Medanets.

Vi synes at disse svarene taler for seg selv. Vi har funnet en løsning på utfordringene vi stod overfor

Nina Nedregård Jensen, avdelingsleder ved Avdeling for klinisk IKT ved Nordlandssykehuset

 


Abonner på nyhetsbrevet vårt for å få oppdatert informasjon, om oss, om løsningene våre og om andre helse- og helseteknologirelaterte emner, alt på samme sted.