Nordlandssykehuset omfavner verdien av den mobile løsningen

Nordlandssykehuset omfavner verdien av den mobile løsningen

Å introdusere en mobilapp som støtte for sykepleie ved Nordlandssykehuset har forbedret pasientsikkerheten, pasientopplevelsen og effektiviteten. Det gir også sykehuset følelsen av at de er godt forberedt i tilfelle COVID-19-situasjonen skulle forverre seg igjen. Appen leveres gjennom et samarbeid mellom Medanets og EHR-systemleverandøren DIPS.

Nordlandssykehuset, som befinner seg i Nord-Norge, planla innføringen av en mobilapp for sykepleie allerede før pandemien. Imidlertid ble det å ta appen i bruk sett på som et nyttig tiltak for å håndtere COVID-19, og på grunn av den truende situasjonen i mars, bestemte de seg for å fremskynde prosessen – faktisk tok de appen i bruk på rekordtid. Nå har den mobile løsningen vært i bruk i rundt seks måneder. Heldigvis har ikke COVID-19-situasjonen vært så ille som alle fryktet, men Nordlandssykehuset omfavner likevel verdien og fordelene appen gir dem.

I videoen laget av Nordlandssykehuset, sammenligner sykepleier Anette Albriktsen de gamle prosessene med de nye og forteller hvordan mobilappen har forbedret hennes opplevelse av å gi omsorg. Artikkelen fortsetter under videoen.

EWS-funksjonen hjelper i kritiske situasjoner

Basert på kommentarene fra Nordlandssykehusets sykepleiere, er den viktigste verdien av den mobile løsningen at den muliggjør en smidigere og raskere arbeidsflyt i alle situasjoner. Den gjør det også mulig for leger og annet helsepersonell å umiddelbart se informasjonen som er dokumentert i den elektroniske helsejournalen på mobilen. I kritiske situasjoner betraktes Early Warning Score (EWS)-funksjonen som nyttig.

EWS-funksjonen fungerer svært bra for å få en oversikt over pasientens vitale tegn, som i akutte situasjoner kan bety forskjellen mellom liv og død, og også ha en stor betydning for valg av behandling.

Sykepleier, Medisinsk avdeling ved Nordlandssykehuset

«EWS-funksjonen gjør det lettere å få en sammenlignbar oversikt over pasientens overordnede somatiske situasjon. Vi trenger ikke lenger å samle informasjon fra forskjellige undersøkelser. Dette hjelper oss med å reagere raskere og gi den nødvendige behandlingen raskere. Funksjonen gir også råd om passende tiltak innenfor pasientens poengområde. Det er også svært nyttig», legger en avdelingsleder ved en psykiatrisk avdeling ved Nordlandssykehuset til.

«Vi kan ikke forestille oss å slutte å bruke appen»

Ifølge Nina Nedregård Jensen, avdelingsleder ved Avdeling for klinisk IKT ved Senter for klinisk støtte og dokumentasjon ved Nordlandssykehuset, har endringsprosessene i organisasjonen gått bra. Til tross for noen mindre hindringer som er uunngåelige i denne typen organisasjonsendringer, er det tydelig at den mobile løsningen har kommet for å bli. «Vi kan ikke forestille oss å slutte å bruke appen. Det ville være å ta noe svært verdifullt vekk fra sykepleierne, noe som hjelper dem så mye», sier Jensen.

Tallene bekrefter også de positive tilbakemeldingene. Nordlandssykehuset bruker Medanets’ administratorgrensesnitt, som viser at antallet dokumentasjoner som utføres med appen stadig øker. For øyeblikket utføres det rundt 400-500 dokumentasjoner daglig.

«Appen gjør oss bedre forberedt på COVID-19»

Når det gjelder COVID-19-pandemien, har Nordlandssykehuset forberedt seg på det verste. Heldigvis var situasjonen på våren raskt under kontroll, og de verste scenariene slo ikke til. Likevel ser de verdien av appen i slike situasjonen. Blant annet, kan appen støtte smitteverntiltak. «For eksempel, hvis vi har en pasient som er smittet med COVID, er det enklere å spore hvem som har vært i kontakt med den pasienten ved hjelp av appen. Dette bidrar til å bestemme de neste tiltakene, som å sette ansatte i karantene», sier en sykepleier fra en medisinsk avdeling ved Nordlandssykehuset.

Ser frem til ytterligere forbedringer

Ansatte ved Nordlandssykehuset ønsker å minne om at mobilappen, til tross for sine nyttige funksjoner, kun er et verktøy blant mange andre. «Den skal ikke fortelle deg hva du skal gjøre, men skal støtte deg i det du gjør», sier Jensen. «Du må fortsatt tenke selv, og du trenger opplæring i hvordan du utnytter appen best mulig. Det er heller ikke et perfekt system ennå, selv om det er svært bra. Vi gleder oss til de neste oppdateringene og jobber videre sammen med Medanets og DIPS for å muliggjøre kontinuerlig forbedring. Vi gleder oss over det fruktbare samarbeidet.»

En sykepleier ved medisinsk avdeling ved Nordlandssykehuset tenker på samme måte: «En stor fordel med appen er at den kan brukes på en mobil plattform der den kan integreres med andre funksjoner. Kort sagt, det er et brukervennlig, praktisk verktøy som forener prosesser, et verktøy jeg er svært fornøyd med.»

 


Abonner på nyhetsbrevet vårt for å få oppdatert informasjon, om oss, om løsningene våre og om andre helse- og helseteknologirelaterte emner, alt på samme sted.