DIPS og Medanets samarbeider for å muliggjøre enklere og raskere helsearbeid

DIPS og Medanets samarbeider for å muliggjøre enklere og raskere helsearbeid

Fra juni 2021 er EHR-systemleverandøren DIPS og Medanets offisielt enige om å samarbeide og tilby integrerte produkter og tjenester til sine kunder.

Med omtrent 100 000 brukere daglig er DIPS AS den ledende leverandøren av e-helsesystemer til norske sykehus. Medanets er på sin side den ledende leverandøren av mobile helsepleieapper i de nordiske landene.

Siden begge selskapene opererer i det nordiske markedet og tilbyr komplementære produkter og tjenester til helsesektoren, passer samarbeidet utmerket. Medanets bruker dataene i DIPS Electronic Health Record-systemet ved å vise dem på en smarttelefon. Interaktiv dokumentasjon via mobilappen overføres direkte til EHR i sanntid. Sammen bidrar DIPS og Medanets til enklere prosesser, økt pasientsikkerhet og høyere behandlingskvalitet.

Samhandlingssystemer garanteres

Siden DIPS dekker 80 % av det norske sykehusmarkedet, vil samarbeidet mellom EHR-leverandøren og Medanets gjøre det lettere å implementere mobile løsninger også i Norge. Den første kunden som implementerte Medanets-appen sammen med DIPS EHR var Nordlandssykehuset i Nord-Norge1. Siden samspillet er i gang, og integrasjonen mellom de to systemene nå finnes, er den største jobben allerede gjort.

Nordlandssykehusets erfaring med systemkompatibilitet har vært veldig positiv. «Vi gleder oss til de neste oppdateringene og jobber videre sammen med Medanets og DIPS for å muliggjøre kontinuerlig forbedring. Vi gleder oss over det fruktbare samarbeidet», sa Nina Nedregård Jensen, Avdelingsleder ved Avdeling for klinisk IKT, Senter for klinisk støtte og dokumentasjon ved Nordlandssykehuset i et intervju2 med Medanets i september 2020.

Kilder:

  1.  Helse Vest RHF (2020): Fra papilapp til mobilapp på sengepost. Forsking og innovasjon til pasientens beste – Nasjonal rapport fra spesialisthelsetjenesten 2020.
  2. Medanets (2020): Nordlandin sairaala Pohjois-Norjassa arvostaa mobiiliratkaisun hyötyjä.

For mer informasjon, ta kontakt med:

DIPS AS Thomas Hamm, Partnership Manager tlf. +47 916 80 539 tha@dips.no

Nordlandssykehuset HF Lars Eirik Hansen, Senterleder tlf. +47 412 48 516 lars.eirik.hansen@nordlandssykehuset.no Medanets Juha-Matti Ranta, CEO p. +358 44 566 4999 juha-matti.ranta@medanets.com

Medanets revolusjonerer helsevesenet med den beste mobilappen. Appen er utviklet sammen med helsepersonell, og muliggjør sikker og effektiv arbeidsflyt, støtter beslutningstaking og gir mer tid til kjerneoppgaver. Medanets-appen integreres to-veis med elektroniske pasientjournal-systemer og utfyller deres funksjoner. Appen brukes på flere enn 70 sykehus og primærhelsetjenesteenheter i Norden.

 


Abonner på nyhetsbrevet vårt for å få oppdatert informasjon, om oss, om løsningene våre og om andre helse- og helseteknologirelaterte emner, alt på samme sted.