Medanets

Värdet som uppnåtts hos våra kunder

Se våra referenser

-75 %

Felaktig dokumentation
Västra Götalandsregionen

+100

Mer tid för vårdarbetet, h/mån/avdelning
Birkalands välfärdsområde, Tampere Region

Aktuell

Appen Medanets förändrar vårdarbetet

Appen som har utvecklats i samarbete med hälso- och sjukvårdspersonal underlättar vårdarbetets rutiner, är ett stöd i beslutsfattandet och ger tid för det allra viktigaste – att bemöta patienten.

Medanets mätvärden

Mätvärden

Dokumentation av mätvärden i journalsystemet via appen, bredvid patienten, eliminerar dubbeldokumentation och minskar antalet mänskliga misstag.

Utforska funktioner 

Early Warning Score

EWS-poängsättning ger möjlighet att omedelbart observera en försämring av patientens tillstånd. Algoritmerna kan anpassas till olika rutiner och policyer inom den enskilda organisationen. Arbetsflödena kompletterar befintliga metoder för identifiering av sepsis och hjälper till att reducera vistelsetiden samt räddar liv.

Utforska funktioner 

Medanets Early Warning Score

Medanets medicinering

Medicinering

Läkemedelsbehandlingens säkerhet uppnår en ny nivå när vårdgivaren identifierar patienten med hjälp av appen och får uppgifter om medicineringen i realtid. Det effektiviserar hela arbetsflödet avseende läkemedelshantering.

Utforska funktioner