AA-kreditering

Bisnode har beviljat Medanets kreditklassificeringen AA. Det är den näst högsta klassen (rating) i en skala på sju steg. Bara 12 % av alla finska företag tillhör den näst högsta klassen och endast 2,7 % tillhör den högsta klassen.

En minst lika viktig ekonomisk fråga som priset vid upphandling är om anbudsgivaren kan leverera det de lovat. Har ett företag som lämnat ett bra anbud de ekonomiska förutsättningarna att uppfylla sitt löfte?

Företagets ekonomiska situation måste kunna bedömas på ett pålitligt sätt. Referenserna säger sitt om leveranssäkerheten och kvaliteten på tjänsten eller produkten, men den bästa bilden av anbudsgivarens ekonomi får man av en aktuell kreditklassificering från en extern bedömare, som Bisnode.

Företagets kreditklassificering beskriver företagets förmåga att uppfylla sina ekonomiska plikter. Kreditvärdigheten hos ett företag med kreditklassificering AA är god och kreditrisken lägre än genomsnittet. Nyckeltalen ligger över branschens genomsnitt.

Klassificeringen AA tryggar att Medanets är en solid och pålitlig samarbetspartner som kan leverera det de lovar. 

Bisnode är Europas ledande digitala producent av företagsinformation och har utvecklat den ursprungliga ratingmodell AAA.