Nyhet

Positiva erfarenheter från Seinäjoki

Seinäjoki stadssjukhus tog Medanets mobilapp i bruk på alla sina avdelningar i början av sommaren 2020. Appen har fått ett gott mottagande och erfarenheterna har varit goda.

Nyhet

Birkalands sjukvårdsdistrikt säger NEJ till trycksår

Inom Birkalands sjukvårdsdistrikt (PSHP) har man utvecklat verksamhetsmodellen NEJ till trycksår som passar alla patienter. Som en del av verksamhetsmodellen har en anpassad, evidensbaserad bedömningsmetod avseende risken för trycksår utvecklats och integrerats i Medanets-mobilapp.

Nyhet

Sneak Peek: Checklistor

Granska, kvittera, spara: elektroniska checklistor i mobila enheter skapar trygghet i utförandet av rutinuppgifter och förbättrar patientsäkerheten.