Behövs det mer än en mobilapp inom vården?

Behövs det mer än en mobilapp inom vården?

De mobila lösningarna har blivit allt vanligare inom olika områden av livet och det erbjuds nu en hel rad med appar för olika ändamål. Inom sjukvården är det speciellt vanligt att man försöker hitta en enda helhetslösning som är lämplig för många olika behov. Behövs det mer än en mobilapp inom vården?

Regionernas IT-lösningar är ofta stora och komplexa. Dataskydds- och säkerhetspunkterna är synnerligen viktiga. Ofta försöker man underlätta kontrollen av helheten genom att sträva efter en helhetslösning, som uppfyller så många behov som möjligt. Detta gäller både för journalsystemen och för de mobillösningar som är förenade med dem. Men på vilket sätt skall man gå tillväga?

En enda ”helhetslösning” kan vara problematisk

En ”helhetslösning” som anskaffats med dyra pengar uppfyller kanske behov som varit aktuella vid köpet, men hur anpassar sig systemet till förändrade behov? Och har vi inom sjukvården råd med lösningar som fungerar halvbra? Om systemet som används inte stöder arbetet för sjukvårdens personal så lider alla av det. Slutligen drabbas patienterna.

Ofta får man höra att antalet system som används av en organisation bör minimeras. Om systemen inte talar med varandra eller om de överlappar varandra så är detta säkert sant. Det är viktigt att alla de lösningar och program som används är ändamålsenliga, användarvänliga och kompatibla med varandra. Att minska på antalet system borde ändå inte vara ett självändamål. En minskning av antalet system kan ibland vara på sin plats men i praktiken behövs det flera lösningar. Väsentligt är att hitta de bästa lösningarna för de behov som finns.

Användningen av mobilappar har ökat explosionsartat

De mobila lösningarna, d.v.s. användandet av mobiltelefoner och trådlösa smarta enheter, har redan ökat globalt under flera års tid1. År 2020 använde 91 % av alla internetanvändare även nätet med mobila enheter. Av den globala trafiken på internet kommer redan över hälften från mobila enheter2. I samband med detta har också tillgången till olika mobilappar ökat explosionsartat. Enligt en uppskattning gjord år 2020 erbjuder enbart de allra största appleverantörerna ungefär 6 miljoner appar3. Vi konsumenter har vant oss vid att appar kan laddas ner, testas, tas bort och laddas ner på nytt, enligt våra preferenser1. Vanligtvis är det den app som är intuitiv och passar ändamålet bäst som fortsätter användas.

Medan användningen av mobilappar bland konsumenterna ökat explosionsartat, förväntar man sig fungerande mobilappar även för tjänsterna inom sjukvården. Det är både tjänsternas användare och de som erbjuder tjänsterna, exempelvis vårdpersonalen, som har höga förväntningar. Genom att välja lösningar som fungerar bra och som är planerade utgående från en god användarvänlighet kan man svara på dessa förväntningar.

Mobilappar inom sjukvården

I samband med att de mobila lösningarna blivit allt vanligare så har också antalet så kallade mHealth-appar ökat avsevärt. Redan år 2015 uppskattades antalet mHealth-appar till cirka 100 0001, och år 2021 uppskattar man att de överstiger en halv miljon4. Detta antal omfattar både åt konsumenter riktade sport- och motionsappar samt appar avsedda för yrkesbruk inom hälsovården1. Men har vi någon nytta av den stora mängden appar?

Ta en titt på din egen telefon – en app räcker inte

Det väsentliga med en app är vad den skall användas till. Varje app är optimerad för ett visst ändamål. De appar som är framgångsrika inom sin nisch är de som är optimerade för ett specifikt ändamål. Även om man ofta kan göra flera olika saker med en app så fungerar inte sådana funktioner som inte tillhör appens huvudsakliga ändamål.

Ta till exempel den för oss alla bekanta kartappen Google Maps. Den är utmärkt vid navigering med bil och marknaden för separat bilnavigaton börjar ta slut. Men cykelrutter kan Maps inte planera lika bra som rutter för bilar. Och vad gör man om man behöver en terrängkarta? Då blir man tvungen att ladda ner en separat app för att hitta i terrängen.

Även du använder väl världens bästa mobilapp?

Särskilt inom en bransch där yrkeskåren arbetar med uppgifter som handlar om människors liv och hälsa behöver man appar som är optimerade för just detta ändamål. Det gäller att välja lösningar som stöder arbetsuppgifterna på bästa möjliga sätt. En mobilapp fungerar bäst då den stöder arbetsflödet på ett bra sätt och när man knappast lägger märke till att den finns.

Behoven för de olika grupper som använder appen är också något man måste ta i beaktande. Tag som exempel en mobilapp som används inom en sjukhusmiljö. n läkares primära behov för appen är en helt annan än för sköterskan – för att inte tala om övriga yrkesgrupper som till exempel fysioterapeuter eller socialarbetare.

Som sammanfattning kan man därför säga att man inom sjukvården kan — och ofta bör – använda flera mobilappar samtidigt. Bland en hel rad av olika lösningar kan var och en säkert hitta den lämpligaste.

KÄLLOR:

  1. https://www.duodecimlehti.fi/duo12334
  2. https://www.statista.com/statistics/617136/digital-population-worldwide/
  3. https://www.statista.com/statistics/276623/number-of-apps-available-in-leading-app-stores/
  4. https://mhealth.jmir.org/2019/6/e13199/

 


Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få den senaste informationen om oss, våra lösningar och andra ämnen inom sjukvård och hälsoteknik i ett paket.