Healthy Chronos – Proaktiv och kontinuerlig patientövervakning

Healthy Chronos – Proaktiv och kontinuerlig patientövervakning

Fyra samarbetspartners, alla innovatörer inom sin egen bransch. Fyra samarbetspartners, som tillsammans revolutionerar patientvården.

Medanets, Healthplus.ai, Hobbit Imaging Solutions och Biovotion har inlett ett samarbete och förenar nu sin expertis och sina högkvalitativa produkter för klinisk data för att skapa en fullt integrerad lösning för övervakning av patienter på sjukhus och efter utskrivning.

Integrationen Healthy Chronos omfattar tiden för operation, efter operation och återhämtning, och utnyttjar fysiologisk data som samlats in med Biovotions Everion, en bärbar lösning för insamling av klinisk data. Denna data, tillsammans med uppgifter från vårdaren via den högklassiga appen Medanets, utgör grunden i ett system med potential att revolutionera den moderna sjukhusvistelsen.

Integrationen Healthy Chronos har utformats enligt användarbehov, kombinerar ett enkelt gränssnitt med effektiva analysförmågor och ger en 360 graders insyn i patientens hälsoprofil.

När enskilda patienters uppgifter har matats in skickas de vidare till Healthy Chronos instrumentpanel, vilken ger vårdpersonalen en allt-i-ett-översikt av patientens uppgifter. Healthplus AI-drivna förutsägande analys förenklar det kliniska beslutsfattandet och varnar för infektioner efter operationer i realtid.

Det här har potentialen att drastiskt förkorta svarstiden och förbättra patienternas resultat vad gäller en av de vanligaste hälsovårdsrelaterade infektionerna, som drabbar upp till 9 % av opererade patienter och årligen orsakar en tilläggskostnad på 3,2 miljarder dollar för amerikanska akutvårdssjukhus. Med ytterligare algoritmer under utveckling kommer plattformen sannolikt att leda till tillväxt och ytterligare besparingar.

På sjukhusen innebär detta att patienterna står under ständig övervakning med minimalt med invasiva kontroller och protokoll. Små försämringar i en patients tillstånd upptäcks tidigare, vilket förhindrar negativa effekter. Vårdpersonal kan dra nytta av Medanets-appens breda funktioner som utformats enligt arbetsflödet i ett sjukhus och redan används omfattande.

Healthy Chronos är ett öppet ekosystem som kan integreras med befintliga informationssystem istället för att skapa nya informationskanaler.

Medanets integrerar sömlöst patientuppgifter i den elektroniska patientjournalen, vilket säkerställer att all vårdpersonal som arbetar med patienten har direkt åtkomst till informationen i flera olika miljöer.

Läkare kommer inte längre att förlora patienten ur sikte när de går ut genom sjukhusdörren. Utanför sjukhuset ger Healthy Chronos vårdgivare möjlighet att minska kostnader samtidigt som de erbjuder samma kvalitet på vården. Tack vare Biovotions Everion kan vårdgivare vara säkra på att de fortfarande har tillgång till klinisk data efter att patienten har skrivits ut.

Healthy Chronos är ett partnerskap med den radikala målsättningen att revolutionera hur vården ges på allmänna sjukhus. Den ger tillgång till data just där den behövs och sjuksköterskorna har de vitala tecknen på sina fem fingrar, oberoende av var de är. Kontakta oss för en testversion idag, och upplev själv styrkan i en fullt digitaliserad patientvård.

Referenser:

Originalartikel: https://www.biovotion.com/introducing-healthy-chronos/

[1] European Centre for Disease Prevention and Control. Annual Epidemiological Report 2016 – Surgical site infections. [Internet]. Stockholm: ECDC; 2016 [citerad 2.7.2019]

[2] Zimlichman E, Henderson D, Tamir O, Franz C, Song P, Yamin C, Keohane C, Denham C & Bates D. Health Care–Associated Infections. JAMA Internal Medicine

 


Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få den senaste informationen om oss, våra lösningar och andra ämnen inom sjukvård och hälsoteknik i ett paket.