Information i realtid är ett livsvillkor för patientsäkerhet

Patientsäkerhet innebär på många sätt att vårdpersonalen har nödvändig information tillgänglig just när den behövs. Detta betyder direkt åtkomst till data som är viktiga för vården och samtida garantier för integritet och konfidentialitet beträffande data som gäller patientens hälsa.

Patientsäkerheten innebär en gemensam strävan som förutsätter stark koordination mellan olika grupper och vårdpersonalen – såväl internt på sjukhuset som med ekosystemet i patientens hela hälsovård.

Kommunikationen ska fungera i en dynamisk och reagerande miljö som man får tillgång till med hjälp av olika slags verktyg. Informationen ska dessutom vara tillgänglig för flera olika personer. Med andra ord enbart ett fast system räcker inte. För att patientdata ska vara så nära i realtid som möjligt ska man kunna dokumentera och bläddra i datan direkt hos patienten utan att behöva gå till arbetsstationen.

Fördröjt informationsflöde kan orsaka fel

Ju mer tid som går åt att dokumentera ett hälsoproblem och data om det desto mer vägledande blir informationen i stället för att vara detaljerad, och med desto större sannolikhet inträffar fel. Fördröjd dokumentation av data inverkar på resultaten hos patienten, vårdens kvalitet och skapar onödiga administrativa kostnader.

Information i realtid bidrar till att tidigare kunna identifiera de patienter vars hälsotillstånd försvagas, frigöra tid hos vårdpersonalen samt planera användningen av personal och resurser bättre [1].

Att kunna samla och få åtkomst till patientdata med en knapptryckning och ha dessa med sig var som helst är ovärderligt för hälsovårdspersonalen. Trådlös dokumentation och bläddring av alla kliniska data i realtid – såväl observationsvärden som vidtagna åtgärder – förbättrar vårdprocessen samt ger en direkt helhetsbild av patientens tillstånd.

Vilka kan dra nytta av information i realtid?

Läkare, sköterskor och övrig vårdpersonal har nytta av information i realtid. På basis av mer omfattande information kan de nämligen fatta mer genomtänkta beslut i en vårdsituation vilket är en central faktor för att kunna erbjuda patienten en högkvalitativ vård. Bläddring och dokumentation av data direkt hos patienten besparar dessutom mer tid för själva patientvården – jämfört med att tiden skulle gå åt att sitta vid terminalen på kansliet.

Informationsflöde i realtid minskar också hälsovårdens kostnader. Då patientdata kan gås igenom och dokumenteras redan hos patienten sparas vårdpersonalens tid och resurserna kan fördelas mer effektivt. Om dessutom patientens försvagade tillstånd upptäcks i god tid kan man ingripa innan patienten måste föras över till intensivvårdavdelningen vilket ofta är en kostnadshöjande faktor.

Information i realtid är också till nytta för patienterna eftersom den stödjer deras mål att få högkvalitativ vård till låg kostnad. Helhetsinformation om patientens hälsa hjälper läkare och vårdpersonal att minimera onödiga tester och mätningar vilket kan ske endast om de har rätt information till hands vid rätt tid.

[1] Nursing Times 2015: How real-time data can improve patient care

 


Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få den senaste informationen om oss, våra lösningar och andra ämnen inom sjukvård och hälsoteknik i ett paket.