Mobil dokumentation – förändring av hälsovårdens processer

Mobil dokumentation – förändring av hälsovårdens processer

Världen förändras liksom seder och bruk. Våra hälsovårdssystem bör erbjuda så högkvalitativ vård som möjligt genom utnyttjande av moderna metoder. Detta inkluderar förmågan att reagera bättre på våra hälsobehov, teknikens utveckling och de specialkunskaper som våra system kräver.

Ett av förändringsbehoven i dagens hälsovård gäller dokumentationen. Dokumentationen inom vårdarbetet är en nödvändig del av hälsovårdsprocessen – den möjliggör informationsförmedling från en sköterska till en annan och gör vården av patienten enhetlig. Att dokumentera i datorn tar dock en stor del av sköterskornas arbetstid i anspråk.

Datorn tar mycket tid från vården

En etablerad modell för dokumentation av data i vårdarbetet har varit att först dokumentera uppgifterna för hand medan man är hos patienten och senare skriva in samma uppgifter på datorn i journalsystemet. I en brådskande vårdsituation kan det dock hända att man hinner knappa in informationen i datorn först flera timmar efteråt, då informationen inte är i realtid längre. Dessutom medför bristen på lugn vid arbetsstationen och att de är för få samt användningsproblem med datasystemen utmaningar för dokumentationen.

I en brådskande vårdsituation kan det dock hända att man hinner knappa in informationen i datorn först flera timmar.

Sköterskorna är rädda för att användningen av datorn tar för mycket tid från patientkontakterna, och dessutom upplever sköterskorna dokumentationen som frustrerande, enerverande och störande [1]. Rädslan är inte utan orsak dåöver hälften av sköterskorna tillbringar fyra timmar av sitt arbetsskift på arbete vid datorn [2] enligt en artikel publicerad i Helsingin Sanomat.

Mobil dokumentation

Inom ramen för ny teknik är det dock möjligt att dokumentera mobilt. Med hjälp av en smart telefon eller smart enhet går det att bläddra i och dokumentera patientdata trådlöst hos patienten eftersom den mobila lösningen har direktkontakt med journalsystemet.

Det är inte längre nödvändigt för sköterskorna att gå ifrån patientrummet för att kontrollera tidigare värden eller för att dokumentera nya värden. Det blir mer tid över till den viktiga patientvården. Med hjälp av mobil dokumentation finns informationen dessutom tillgänglig i realtid för alla som deltar i vården, och informationsflödet mellan sköterskorna bryts inte.

Nästa steg är själva förändringsprocessen.

Referenser:

[1] Kuusisto & Saloniemi 2010: Taidot, asenteet vai tietokoneet? Sähköisen kirjaamisen esteet sosiaali- ja terveydenhuollossa

[2] Helsingin Sanomat 2016: Kysely: Kolmannes lääkäreistä käyttää yli kuusi tuntia työvuorosta tietokoneisiin

[3] Haapamäki & Hyry 2015: Kirjaamisen kehittyminen sairaanhoitajan työssä

 


Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få den senaste informationen om oss, våra lösningar och andra ämnen inom sjukvård och hälsoteknik i ett paket.