Datasäkerhet hos Medanets

Medanets behandlar personuppgifter som en del av sin verksamhet. På den här sidan kan du läsa mer om hur vi behandlar personuppgifter i olika situationer.

I enlighet med EU:s allmänna dataskyddsförordning fungerar Medanets som personuppgiftsansvarig i dessa situationer. Den personuppgiftsansvariges kontaktuppgifter:

Medanets Oy
Kiilakiventie 1, 90250 Uleåborg
tfn 010 336 1780

Om du har frågor om eller vill ge respons på behandlingen av dina personuppgifter hos Medanets, vänligen kontakta vårt dataskyddsombud: dataprotectionofficer@medanets.com