Redogörelse för behandling av personuppgifter i marknadsföring

Beskrivning av behandlingen av personuppgifter i enlighet med EU:s allmänna dataskyddsförordning

På vilka grunder behandlar Medanets personuppgifter i marknadsföringen?

Medanets kan behandla dina personuppgifter i marknadsföring, om du har lämnat dem till Medanets själv t.ex. genom kontaktformuläret på vår webbplats (behandlingen är baserad på samtycke) eller om din organisation är Medanets kund, partner eller har en annan betydande och påkallad relation till Medanets (behandlingen är baserad på berättigat intresse). Medanets har bedömt förverkligandet av ett berättigat intresse genom ett jämviktstest som du kan begära att få se av vårt dataskyddsombud: dataprotectionofficer@medanets.com

Vad används mina personuppgifter till i Medanets marknadsföring?

Dina personuppgifter kan användas på det sätt som tillämplig lagstiftning tillåter för direktreklam, distansförsäljning eller annan direkt marknadsföring eller marknadsundersökningar.

Medanets publicerar ett elektroniskt nyhetsbrev som skickas via e-post till personer i marknadsföringsregistret som inte har motsatt sig att ta emot det (soft opt-in/opt-out). Nyhetsbrevet skickas även till personer som har beställt det via ett elektroniskt beställningsformulär (opt-in).

Varifrån har Medanets fått mina personuppgifter?

Medanets har fått dina personuppgifter (dvs. dina kontaktuppgifter) från offentligt tillgängliga källor, såsom webbplatser, eller från dig.

Vilka personuppgifter behandlar Medanets?

Vi kan behandla följande uppgifter:

 • namn
 • e-postadress
 • telefonnummer
 • organisation och position
 • e-postmarknadsföringsanalyser: mottagna och öppnade e-postmarknadsföringsmeddelanden och aktiviteter som gjorts inom dem (klick)
 • information du själv lämnat genom undersökningsverktyget SurveyMonkey eller Eventilla (verktyg för hantering av evenemang), t.ex. i samband med Medanets kundevenemang

Dessutom sparas meddelanden som skickats via kontaktformuläret på vår webbplats och chattboten Serviceform inklusive kontaktuppgifter.

Vad är kakor och vilka kakor används på Medanets webbplats?

Kakor (cookies) är data (små textfiler) som lagras i användarens webbläsare. Med hjälp av dem kommer webbplatsen ihåg information om användaren och anpassar innehållet baserat på de lagrade uppgifterna.

Medanets använder tre typer av kakor på sin webbplats:

 • Nödvändiga funktionella kakor. Vår webbplats fungerar inte utan dessa kakor.
 • Kakor relaterade till analys och användarupplevelse (”statistik”). Dessa kakor ger oss information om hur du använder vår webbplats. Informationen hjälper oss att förbättra innehållet på vår webbplats och webbplatsens användbarhet.
 • Kakor relaterade till marknadsföring. Vi använder dessa kakor till exempel för att se till att webbplatsens besökare ska tycka att eventuell reklam om Medanets är intressant.

De statistik- och marknadsföringskakor som vi använder på webbplatsen är tredjepartskakor som hör ihop med Leadfeeder-verktyget, de sociala mediekanaler vi använder (Facebook, Twitter, LinkedIn och Youtube) och Googles annonsverktyg. De används av tredje part i enlighet med deras dataskyddsbeskrivningar.

Som användare av vår webbplats kan du välja om du vill tillåta oss att använda statistik- och marknadsföringskakor.

Vår webbtjänst Louhi samlar in IP-adresser i enlighet med tjänsteleverantörens dataskyddsbeskrivning.

Mer information om kakor finns till exempel på Transport- och kommunikationsverkets webbplats

Vilka andra instanser kan få mina uppgifter förutom Medanets?

Dina uppgifter kan även tas emot av tjänsteleverantörer som Medanets använder i sin marknadsföring. Dessa är:

 • Salesforce.com, Inc. (kundhanteringssystem)
 • Mailchimp/Intuit, Inc. (nyhetsbrevsverktyg)
 • Google, Inc. (webbanalys och sökordsannonsering)
 • Leadfeeder (webbanalys)
 • Moventive.ai/SurveyMonkey (undersökningsverktyg)
 • Eventilla Oy (verktyg för hantering av evenemang)
 • Louhi Net Oy (webbtjänst)

Vart kan Medanets lämna ut eller överföra mina personuppgifter?

Medanets använder tjänsteleverantörer, vars servrar är belägna i USA. Detta innebär att personuppgifter som behandlas i marknadsföringssyfte kan överföras till, lagras i eller behandlas i USA. De tjänsteleverantörer vi använder är certifierade och har åtagit sig att följa de skyddsåtgärder som anges i Europeiska kommissionens beslut om adekvat skyddsnivå.

Hur länge sparar Medanets mina personuppgifter?

Medanets sparar dina uppgifter så länge som din organisation är Medanets kund, partner eller har en annan betydande och påkallad relation till Medanets och du är anställd av den organisationen och har en arbetsuppgift som har att göra med Medanets. Dina uppgifter kommer att raderas när din relation till Medanets upphör. Vid e-postmarknadsföring via ett nyhetsbrev kommer uppgifterna att lagras tills du avbryter din prenumeration på nyhetsbrevet eller nyhetsbrevstjänsten upphör att existera. Dina uppgifter raderas omedelbart om du ber om det.

Vilka rättigheter som hänför sig till behandlingen av mina personuppgifter har jag?

När behandlingen av dina uppgifter baseras på samtycke har du följande rättigheter:

 • rätt till information om behandling av personuppgifter
 • rätt att få tillgång till uppgifter
 • rätt till rättelse av uppgifter
 • rätt till radering av uppgifter (rätt att bli bortglömd)
 • en av grunderna för radering är att den registrerade återkallar det samtycke som behandlingen grundade sig på och att det inte finns någon annan juridiskt grund för behandlingen
 • rätt att begränsa behandlingen av uppgifter
 • skyldighet att anmäla rättelse eller radering av personuppgifter eller begränsning av behandling

När behandlingen av dina uppgifter baseras på den personuppgiftsansvariges berättigade intresse har du följande rättigheter:

 • rätt till information om behandling av personuppgifter
 • rätt att få tillgång till uppgifter
 • rätt till rättelse av uppgifter
 • rätt till radering av uppgifter (rätt att bli bortglömd)
 • rätt att begränsa behandlingen av uppgifter
 • skyldighet att anmäla rättelse eller radering av personuppgifter eller begränsning av behandling
 • rätt att motsätta dig behandlingen av uppgifter

Prenumeranter av nyhetsbrev och användare av Medanets webbplats har rätt att återkalla sitt samtycke till behandlingen av deras uppgifter när som helst. Samtycket kan återkallas genom att avregistrera sig från nyhetsbrevet och/eller genom att förbjuda användning av icke-nödvändiga kakor.

Du har även rätt att lämna in klagomål till en tillsynsmyndighet om behandlingen av dina uppgifter särskilt i den EU-medlemsstat där du har din permanenta bostadsort eller arbetsplats eller där den påstådda överträdelsen av dataskyddsförordningen har ägt rum.

Måste jag ge mina personuppgifter till Medanets?

Du måste inte ge dina personuppgifter till Medanets för marknadsföringsändamål.

Kommer mina personuppgifter att användas för automatiserat beslutsfattande?

Dina uppgifter används inte för automatiserat beslutsfattande.

Vem kan jag kontakta för mer information om behandlingen av mina personuppgifter hos Medanets?

Vårt dataskyddsombud svarar på frågor och respons med anknytning till behandling av personuppgifter. Du kan kontakta henne via e-post: dataprotectionofficer@medanets.com