Medanets

Utforska lösningar som revolutionerar vardagen i vårdarbetet

Vi har utvecklat vårdappen Medanets med kunden i centrum. Våra huvudfokus är patientsäkerhet, effektiva arbetsflöden, kostnadsreducering och vårdgivarens upplevelse. Varje funktion och egenskap i appen gör vårdarbetet smidigare och mer meningsfullt genom att minska dokumentationsbördan och dubbelarbete samt ge stöd för ett effektivt beslutsfattande.

Appen frigör tid till det allra viktigaste, vården av patienterna. Detta hjälper vårdpersonalen att rädda liv.

Samtliga funktioner i appen och deras innehåll, till exempel terminologi, gränsvärden och instruktioner för vårdarbetet, kan alltid skräddarsys enligt användarnas behov och önskemål.

Medanets observation values

Mätvärden

Implementeringen av funktionen Mätvärden på vårdavdelningarna frigör upp till 100 timmar extra tid för egentligt vårdarbete månatligen.Läs beskrivning

Early Warning Score (EWS)

EWS-funktionen hjälper personalen att omedelbart observera en försämring av patientens tillstånd, vilket räddar liv.

Läs beskrivning

Medicinering

Funktionen Medicinering minskar skadorna och ger effektivare läkemedelsbehandling.

Läs beskrivning
Medanets patienkort

Patientkort

På patientkortet finns en översikt över demografiska och kliniska uppgifter som möjliggör ett mer holistiskt synsätt på patienten.

På patientkortet ser vårdaren patientens basuppgifter och kliniska uppgifter, till exempel risker, diagnoser, allergier och laboratorieresultat. Patientkortet omfattar även kontaktuppgifter till närstående som går att ringa upp direkt från appen.

Medanets risk assessment forms

Kliniska formulär

Kliniska formulär underlättar dokumentation vid patienten.Läs beskrivning

Övervakade patienter

Tack vare integreringen med patientmonitoreringssystemen överförs informationen direkt till journalsystemet. Det blir färre dokumentationensfel och sparar upp till hundratals timmar arbetstid.

Läs beskrivning

Kliniska foton

Funktionen Kliniska foton förbättrar kliniska resultat och förenklar konsultation och behandlingens framskridande.

Läs beskrivning
Medanets elektronisk identification

Elektronisk identifiering

Med vårdappen kan både patienten och vårdaren alltid identifieras tillförlitligt.

Vi anpassar alltid inloggningen för appen Medanets till kundens infrastruktur och utnyttjar existerande sätt att logga in. Vi kan anpassa oss till kundernas lösningar för enkel inloggning. All patientidentifiering sker på ett säkert sätt med inbyggd streckkodsavläsning medan patientlistor alltid är tillgängliga.

Care activities

Vårdaktiviteter

Funktionen Vårdaktiviteter gör att vårdaren alltid har tillgång till sina aktuella vårdaktiviteter, hämtade dynamiskt direkt från journalsystemet.Läs beskrivning

Meddelanden

Ett meddelandeverktyg särskilt utformat för användning inom sjukvården.

Läs beskrivning

Admin UI

Implementation och att skräddarsy appen och sammanställa realtidsrapporter är smidigt.

Läs beskrivning
Two nurses in a corridor

Offline-läge

Med Medanets hindras inte vården av avbrott i nätverket: appen fungerar utan uppkoppling.

Efter autentisering är appens funktioner och egenskaper tillgängliga i offline-läge. Appen visar dokumentationen och synkroniserar data när nätverksanslutningen har återställts. Appen stöder smidigheten i vårdarens arbete i alla situationer.