ISO 13485-certifierad

Kvalitet i arbetet genom ISO 13485-certifiering

Hälsovårdsutrustning och tillhörande tjänster bygger på att säkerheten går före allt. Patientens välbefinnande är viktigast av allt och utrustningen/tjänsten måste fungera som den är tänkt. Därför finns det branschstandarder och -system som säkerställer att säkerhetskraven uppfylls. 

Metanets kvalitetssystem utvecklades 2008 och målet var redan då att det ska vara en del av vårt dagliga arbete. I november 2010 gjorde VTT en revision av vårt kvalitetssystem enligt ISO 13485. Därefter har kvalitetssystemet årligen upprätthållits och reviderats av VTT och från och med 2012 av LRQA (Lloyd Register Quality Assurance).

ISO 13485 är det mest använda globala kvalitetsledningssystemet och fastställer kvalitetskrav för medicinsk utrustning och tillhörande tjänster. I början skrevs ISO 13485 för tillverkare av medicinsk utrustning och har därefter finjusterats för att kraven även ska kunna tillämpas på programutveckling. Medanets personal har varit med och skrivit och utvecklat kvalitetsmanualen, vilket i sin tur har gjort att standarden kan tillämpas även på utvecklingen av mjukvaruprodukter.

Kvalitetssystemet medför kvalitet i Medanets dagliga arbete, förbättrar patientsäkerheten, minimerar produktriskerna och hjälper oss bli ännu effektivare.

Vårt reviderade kvalitetssystem är en garanti för att vi uppfyller kraven för medicintekniska produkter i klass I. En annan viktig del av kvalitetssystemet är att reagera på feedback från kunderna, vilket vi gör genom att koppla feedbacken direkt till produktutvecklingen. Våra lösningar är en del av vårdarbetet och vår verksamhet måste därför utgå från kunderna.