Admin UI

Implementation och att skräddarsy appen och sammanställa realtidsrapporter är smidigt.

Verktyget för administration och rapportering fungerar som konfigurerare av både menyer för vitala värden och vyer, vilket möjliggör bättre hantering av kundmiljön och snabbare service. Verktyget ersätter inte journalsystemets egenskaper, utan ger kunden autonomi i användningen av lösningarna.

Våra kunder, eller partner på kundens vägnar, kan själv genomföra implementeringarna på avdelningarna samt hantera ändringar och skräddarsy vyerna efter behov. Våra kunder kan titta på användarrapporter om mätvärden, läkemedelsadministreringar samt använt antal enheter och enskilda användare.

Den här funktionen gör att kunden inte blir så beroende av leverantörens hjälp med konfigurering, och den kan även användas för att ta fram statistik över riskbedömningsblanketter och EWS-statistik enligt riskkategorier till stöd för planeringen.

Klicka för att förstora