Funktioner

Funktioner

Medanets vårdapp innehåller flera olika funktioner som ska effektivisera och underlätta vårdarbetet.

   Medicinering 

Dokumentera och bläddra bland läkemedelsadministreringar

Appen hämtar patientens läkemedelsordinationer från patientdatasystemet i realtid. Läkemedelsadministreringarna dokumenteras i patientdatasystemets medicineringssektion och är direkt synliga även för andra.

Läkemedelsadministreringarna kan dokumenteras i regelbunden medicinering och i behovsbaserad medicinering/engångsmedicinering. Sjuksköterskan kan vid behov ändra dosen från den ordinerade och dokumentera extradosen. Appen visar också den dagliga maxdosen och varnar om den överskrids.

Medanets medicinering är en väldigt viktig fas i medicineringscykel med slutet kretslopp, speciellt när digitala sjukhusapotekssystem med elektroniska medicinskåp blir vanligare.

Visa bild

    Early Warning Score (EWS)

Varnande tecken på förändringar i patientens hälsotillstånd upptäcks snabbare med EWS-poäng

Appen använder tidigare observationsvärden som dokumenterats med appen, räknar automatiskt ut EWS-poängen och visar anvisningar som motsvarar denna poäng. Vilka kliniska åtgärder som ska vidtas vid ett visst totalpoäng fastställs enligt sjukhusets praxis.

Medanets stödjer samtliga EWS-modeller, och modellen kan preciseras på storhetsspecifik nivå så att den passar sjukvårdsdistriktets, sjukhusets eller avdelningens behov. Standardmodellerna är National EWS (NEWS), känd från Storbritannien, Modified EWS (MEWS), Maternal EWS (MEOWS) och Pediatric EWS (PEWS), som är skräddarsydd för barn.

Visa bild

    Observationsvärden

Bläddra bland och dokumentera observationsvärden

Observationen eller mätningen dokumenteras i patientens uppgifter med appen och är omedelbart synlig även för andra. De fysiologiska storheterna och observationsvärdena anpassas efter kundens behov och kan definieras separat för varje avdelning. För närvarande dokumenteras över 200 olika storheter i Finland och en obegränsad mängd storheter kan enkelt fastställas i systemet.

Appen visar också tidigare dokumenterade mätresultat och observationer, vilket gör det lättare att upptäcka avvikelser i patientens tillstånd.

Visa bild

    Riskbedömningsformulär

Interaktiv ifyllning av patientens riskanalys och blanketter samt bedömning

Appen går igenom bedömningskriterierna steg för steg och räknar automatiskt ut totalpoängen. Den visar även anvisningar som motsvarar poängen. De för närvarande tillgängliga riskbedömningsmätarna är Braden-skalan för bedömning av trycksår, NRS 2002 för bedömning av risken för undernäring och FRAT för bedömning av fallrisk.

Poängsättningsblanketten kan anpassas efter kundens behov med t.ex. tilläggsfrågor och åtgärdsförslag.

Visa bild

    Övervakade patienter

Trådlös överföring av uppgifter från patientövervakningssystemen direkt till patientdatasystemet

Data från patientövervakningsenheterna kan överföras till patientdatasystemet enligt kundens behov: helt automatiskt eller genom att sjuksköterskan kvitterar utan att behöva göra något pappersarbete. Samtidigt granskas och kvitteras observationsvärdena i patientdatasystemet i sjuksköterskans namn. Dataöverföringsfrekvensen kan också bestämmas utifrån den enskilda avdelningens och patientens behov.

Medanets app stödjer centralövervakningssystem från Philips, GE Healthcare, Siemens-Dräger och Mindray samt spotcheck-liknande portabla monitorer från Welch-Allyn.

Visa bild

    Mina patienter

Fokus främst på de egna patienterna

Med Medanets app kan sjuksköterskan markera patienter på avdelningens patientlista som sina egna patienter i början av eller under skiftet så att de är lätta att hitta i olika vyer i appen. De egna patienterna prioriteras, men övriga patienter på avdelningen är också lätta att hitta i lösningen.

Prioriteringen kan lätt göras inne i Medanets lösning eller så kan information om de patienter som anvisats till en sjuksköterska också tas emot från tredjepartssystem eller direkt från patientdatasystemet.

Visa bild

Ett professionellt verktyg vid hembesök

Möjlighet att nå patientdatasystemet vid patientvård i hemmet

Medanets lösning är extremt bra även vid vård av hempatienter som behöver specialistsjukvård. Sjuksköterskan kan granska patientens uppgifter över en säker anslutning och göra nödvändiga dokumentationer i patientens uppgifter och direkt i patientdatasystemet i realtid så att andra som deltar i vården kan granska dem.

Visa bild


Administration och rapportering

Ett verktyg för administration och rapportering av Medanets lösningar

Verktyget Administration och rapportering används för att konfigurera storhetsmenyer och vyer. Det möjliggör bättre hantering av kundmiljön och snabbare service. Verktyget ersätter inte funktionerna i patientdatasystemet, utan låter kunden använda lösningarna autonomt.

Kunden, eller en samarbetspartner för kundens räkning, kan själv implementera lösningen på avdelningarna och hantera ändringar och skräddarsy vyerna efter behov. Kunden kan se rapporter om observationsvärden, dokumenterade läkemedelsadministreringar, antal enheter som används och även enskilda användare. Systemet producerar även patientantal för riskbedömningsblanketter och EWS för olika riskkategorier som stöd för den operativa planeringen.

Visa bild

    Patientkort

De viktigaste allmänna patientuppgifterna på ett ställe

På patientkortet ser vårdpersonalen patientens risker, diagnoser, laboratorieresultat, de viktigaste patientuppgifterna och uppgifter om de senaste ändringarna i de aktuella funktionerna som en del av patientens vårdplan.

*På gång

Visa bild

    Offlineläge

Applikationen fungerar också utmärkt i skuggområden och ifall anslutningen skulle brytas.

Lösningen fungerar sömlöst även om anslutningen skulle försvinna och skickar automatiskt dokumentationen till patientdatasystemet när anslutningen återställs.

Visa bild

    Elektronisk identifiering

Patienten och sjuksköterskan identifieras på ett pålitligt sätt, t.ex. med ett tjänste-ID och patientarmband.

Medanets applikationsinloggning är alltid anpassad till kundens infrastruktur för att utnyttja befintliga inloggningsmetoder.

Visa bild

Vi utvecklar kontinuerligt våra funktioner så att lösningarna ska fungera så sömlöst som möjligt ihop med vårdarbetsprocesserna och i bästa fall vidareutveckla dem.

    Vårdaktiviteter

Med i sjuksköterskans arbetsgång enligt den planerade patientvården

Vårdaktiviteterna stöder och hjälper sjuksköterskans arbetsgång. Applikationen visar patientrelaterade ordinationer och uppgifter, automatiskt skapar uppgifter (t.ex. att skapa en ny EWS-mätuppgift baserat på resultaten från föregående mätning) samt möjliggör kvittering av uppgifter. I takt med att vårdaktiviteterna genomförs påminner Medanets lösning sjuksköterskan om kommande och eventuellt försenade händelser. Sjuksköterskans egna patienter prioriteras, men hänsyn tas även till övriga patienter på avdelningen.

Vårdaktiviteter -funktionen består av innehåll från flera olika källor, som patientdatasystemet, patientmonitorer, tredjepartssystem och Medanets lösning.

*På gång

Visa bild

Vi berättar gärna mer om våra lösningar!

Kontakta oss!

Denna webbplats använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Genom att använda webbplatsen godkänner du användningen av cookies. Läs mer.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close