Kliniska formulär

Kliniska formulär underlättar dokumentation vid patienten.

Traditionell klinisk dokumentation är repetitiv. Processen med att fylla i bedömningar i journalsystemet tar mycket tid som kunde ha ägnats åt patienten. Den här funktionen gör vårdprocesserna effektivare och ger både personal och patient en bättre upplevelser. Verktyget gör det lättare att bedöma risker direkt hos patienten, vilket minskar negativa vårdhändelser och sänker kostnaderna.

Arbetsflödet handleder vårdaren steg för steg och visar en riskbedömningspoäng i slutet av processen med anvisningar för beslutsstöd. Det medför att evidensbaserade bedömningar kan implementeras på vårdstället, och det blir färre variationer i vården och bättre resultat för patienten.

I vårt erbjudande ingår Braden-skalan för bedömning av trycksår, NRS 2002 för bedömning av risken för undernäring och FRAT för bedömning av fallrisk. Andra formulär som fungerar i vår app är GDS30, AUDIT65, AUDIT C, PAINAD, BDI21, MNA och CAM.

Våra formulär har inbyggd villkorsbaserad logik. Vi kan anpassa poängsättningsformulären och anvisningarna enligt era behov.