Blogg

Behövs det mer än en mobilapp inom vården?

De mobila lösningarna har blivit allt vanligare inom olika områden av livet och det erbjuds nu en hel rad med appar för olika ändamål. Inom sjukvården är det speciellt vanligt att man försöker hitta en enda helhetslösning som är lämplig för många olika behov. Behövs det mer än en mobilapp inom vården?

Nyhet

Positiva erfarenheter från Seinäjoki

Seinäjoki stadssjukhus tog Medanets mobilapp i bruk på alla sina avdelningar i början av sommaren 2020. Appen har fått ett gott mottagande och erfarenheterna har varit goda.

Blogg

Information i realtid är avgörande för patientsäkerheten

För att säkerställa vårdens kvalitet och patientsäkerheten ska vårdpersonalen ha nödvändiga uppgifter framför sig då de behövs. Här ingår omedelbar tillgång till uppgifter som är väsentliga för vården. Uppgifterna ska också vara tillräckligt omfattande, tydliga och i en form som lätt kan användas.

Nyhet

Birkalands sjukvårdsdistrikt säger NEJ till trycksår

Inom Birkalands sjukvårdsdistrikt (PSHP) har man utvecklat verksamhetsmodellen NEJ till trycksår som passar alla patienter. Som en del av verksamhetsmodellen har en anpassad, evidensbaserad bedömningsmetod avseende risken för trycksår utvecklats och integrerats i Medanets-mobilapp.