Vi revolutionerar hälso- och sjukvårdspersonalens arbete

Vi har tagit fram bästa mobilapp för hälso- och sjukvård. Vårdappen hjälper att förbättra patientsäkerheten, vårdkvaliteten och arbetsmiljön. Den ger vårdpersonalen tid för det allra viktigaste, vården av patienten.

Nordens största sjukvårdsdistrikt, 15 finska sjukvårdsdistrikt, ett norskt sjukvårdsdistrikt samt flera andra vårdinrättningar finns bland våra kunder. Våra kunder ser oss som en uppriktig och pålitlig partner. Vi ser till att implementeringen av våra lösningar går smidigt och enligt överenskommelse – under de senaste fem åren har vi skött 95 procent av installationerna inom överenskommen tidsram och budget.


Medanets i siffror

  • Vi har 30 anställda
  • Omsättning 2021 3,4 MEUR
  • Vårdappen används i ca. 20 sjukvårdsdistrikt, på 70 sjukhus och 10 vårdinrättningar.
  • Över 5 miljoner dokumentationer görs i vårdappen varje månad.
Kaksi sairaanhoitajaa katsovat toisen puhelinta

Misslyckande gjorde oss bara starkare

Den morgonen i 2013 fick vi ett meddelande som chockade oss. Vi hade förlorat landets första offentliga upphandling för en mobillösning för vården. Trots att upphandlingen var som gjord för oss, förlorade vi den. Det var en svår tid för oss alla.

Vårt företags historia börjar 2004, då man i ett projekt som leddes av Uleåborgs universitetssjukhus sökte trådlösa innovationer. Vi hade sakkunskap om både mobiltelefoner och utrustning för medicinskt bruk och mycket idéer om vilka slags verktyg man kunde ta fram för hälsovården.

Bland våra många idéer var det en som skiljde sig ur mängden:

Vi hade observerat att vårdpersonalen först dokumenterar patientens uppgifter på papper och sedan på nytt på dator. Observationen visade att arbetsprocesserna var dåliga och dubblerade, vilket gjorde vården ineffektiv. Vi började utveckla en mobillösning som skulle ge bättre arbetsrutiner och åtgärda utmaningarna som vi hade sett.

Vi presenterade idén om en mobbillösning för vården 2008 och fick ett verkligt entusiastiskt mottagande. Vi hittade flera kunder för pilotprojekt, men var tvungna att jobba hårt för att bevisa nyttan med våra produkter för kunderna. Östra Finlands sjukvårdsdistrikt och Tavastehus centralsjukhus var de första som införde våra mobillösningar 2011.

Vi trodde att vårt genombrott redan hade skett och att vägen till framgång låg öppen. För första gången hade vi vuxit märkbart och tron på oss själva var stark. Förlusten i upphandlingen tog oss ned på jorden igen. Den tvingade oss att kritiskt granska vår verksamhet och förtydliga vår idé.

Kaksi sairaanhoitajaa kävelevät käytävällä

Vi jobbar inom en bransch där du kan upptäcka och hitta på otaliga orsaker till varför något inte lyckas. Vi vet att saker är omöjliga om vi ser dem som omöjliga. Därför tänker vi annorlunda. Eftersom till och med omöjliga saker blir möjliga genom samarbete bygger vi upp starka partnerskap.

Nu vet vi att utan vårt tidigare misslyckande skulle vi inte stå där vi står i dag. Utan det skulle vi inte ha bästa mobillösning för vården.