Medanets

Möt oss på Vitalis 17-19 maj 2022!

I vår monter B02:10 på Vitalis lär du dig känna appen som förändrar vården redan för 5000+ sjuksköterskor på 14 sjukhus i Sverige. Välkommen också på vår cocktail hour på tisdagen klockan 16:30!

[wp_ulike style=”wp-ulike-badge-thumb”]

Det är fantastiskt roligt att vi hittat en bra lösning som gör skillnad i vården.

Ann-Sofie Ardfelt, avdelningschef för VGR IT vårdsystem

Appen som revolutionerar vardagen i vårdarbetet

Medanetsappen gör vårdarbetet smidigare och mer meningsfullt genom att minska dokumentationsbördan och dubbelarbete samt ge stöd för ett effektivt beslutsfattande. Detta hjälper vårdpersonalen att rädda liv.

Medanetsappen integreras med journalsystemen och kompletterar deras funktioner.

En applikation, flera funktioner. Helhet kan alltid skräddarsys enligt användarnas behov och önskemål! Nedan ser du ett exempel på hur Medanetsappen förenklar vårdrutinerna.

 • Skiftet börjar

  I början av skiftet kan sjukskötaren kontrollera i appen för att se sina uppdaterade arbetsuppgifter och hen behöver inte komma ihåg allt. Dessutom får man en helhetsuppfattning om sina egna och hela avdelningens patienternas tillstånd med en översikt.

 • Overvakning av patientens tillstånd

  Sjuksköterskor har alltid tillgång till aktuell information om patientens tillstånd. På förändringar i patientens tillstånd så kan reagera ännu snabbare.

 • Informationsöverföring

  Värdena som beskriver patientens tillstånd och de utförda procedurerna dokumenteras endast en gång, bredvid patienten. Informationen överförs direkt till journalsystemet. Om det behövs kan sjuksköterskan meddela läkaren om dessa och begära en snabb samråd.

 • Läkemedelsbehandling

  Sköterskan kan granska och dokumentera uppgifterna om patientens medicinering direkt i patientrummet, och precis innan läkemedlet delas ut. Detta ökar patientsäkerheten.

 • Riskhantering

  Appen hjälper att identifiera risker i patientens tillstånd och ger lämpliga råd. Detta har räddat liv.

 • Skiftbyte

  Der blir lättare för andra att fortsätta arbetet efter ett skiftbyte när värdena som beskriver patientens tillstånd och de utförda procedurerna syns i systemet vid samma tidpunkt som de har dokumenterats hos patienten.

 


Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få den senaste informationen om oss, våra lösningar och andra ämnen inom sjukvård och hälsoteknik i ett paket.