Åbo universitetscentralsjukhus Neurocentrum utnyttjar smarttelefoner mångsidigt i arbetet

Åbo universitetscentralsjukhus Neurocentrum utnyttjar smarttelefoner mångsidigt i arbetet

Smarttelefoner är vardag i vårt dagliga liv, men de kan även utnyttjas mångsidigt i vårdarbetet. Åbo universitetscentralsjukhus Neurocentrum föregår med exempel och har redan länge använt smarttelefoner och Medanets-appen som hjälp i vårdarbetet. Särskilt funktionen Medicinering av Medanets har medfört betydande förbättringar i vårdpersonalens arbete och hjälpt till att säkerställa patientsäkerheten.

Funktionen Medicinering har varit betydelsefull med tanke på vårdpersonalens vardag

Inom Åbo universitetscentralsjukhus (Åucs) har man använt Medanets-appen sedan år 2015, när det inte ännu var vanligt att använda smarttelefoner på sjukhusen. I själva verket var Åucs det första universitetssjukhuset som började använda Medanets lösningar. Appen har tagits emot bra sedan första början, eftersom dess standardiserade språk och anpassningsbara egenskaper gjort dokumentationen av vårdarbetet allt smidigare. Nu används funktionerna Mätvärden, EWS, Övervakade patienter och Medicinering.

Funktionen Medicinering har i synnerhet medfört förändringar i vårdpersonalens vardag. Tidigare dokumenterade man inte de administrerade läkemedlen eftersom läkemedelsprogrammet var klumpigt att använda. Nu kan administrationen av läkemedlen dokumenteras med Medanets-appen. Patienternas läkemedelsinformation följer med vårdpersonalen under hela skiftet och informationen är uppdaterad. Funktionen Medicinering är en betydande hjälp för att säkerställa patientsäkerheten.

Telefonen är med i vårdarbetet på många olika sätt

Smarttelefonen är ett behändigt hjälpmedel i vårdpersonalens arbete även på andra sätt. I Åbo universitetscentralsjukhus använder vårdpersonalen mångsidigt telefonen som finns med i fickan. Förutom att använda Medanets kan man med sin smarttelefon naturligtvis ringa och använda andra appar som stöd för vårdarbetet.

I Åucs används till exempel Monidors Monidrop-lösning med vilken vårdpersonalen med hjälp av telefonen kan granska dropphastigheten och -volymen hos patienternas infusionsvätska, när de inte är vid patientbädden. I smarttelefonen finns även en finsk–svensk frasordbok som har visat sig vara till nytta särskilt i det tvåspråkiga Åbo, när skötaren eller läkaren behövt få den rätta termen eller meningen på svenska.

Centraliserad hantering av mobillösningar garanterar enhetliga verksamhetssätt

Hanteringen av smarttelefoner och apparna i dem har centraliserats till sjukhusets IT-tjänster. Åtkomsten till appar som inte hör till arbetet, såsom sociala medier, har spärrats helt och hållet. Tack vare centraliserad hantering kan telefonerna också spåras och bytas ut snabbt om fel uppstår.

Alla ovan nämnda egenskaper och nyttor med att använda telefonen har lett till viktiga resultat: man har sparat tid, patientsäkerheten upplevs vara bättre och tiden som spenderas med patienten har ökat.

Källor: Riitta Danielsson-Ojaka, Åbo universitetscentralsjukhus, Neurocentrum, presentation vid Medanets Användardagar 2023

 


Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få den senaste informationen om oss, våra lösningar och andra ämnen inom sjukvård och hälsoteknik i ett paket.