Användningen av data och digitala verktyg för att uppnå bättre patientresultat – lärdomar från Medanets User Days

Användningen av data och digitala verktyg för att uppnå bättre patientresultat – lärdomar från Medanets User Days

Under Medanets User Days berättade Lisa Ward, Associate Director of Nursing and Chief Nursing Information Officer, och Claire Stocks, Early Detection & Resuscitation Lead Nurse från County Durham and Darlington NHS Foundation Trust (CDDFT), om deras digitala resa. Här presenteras de viktigaste lärdomarna.

Drivkrafter för utveckling: Då

När CDDFT har implementerat digitala verktyg för att förbättra säkerheten, effektiviteten och upplevelsen i vården har deras fokus aldrig legat på själva verktygen. Istället har det alltid handlat om att förbättra patientsäkerheten och vårdkvaliteten. ”Vi upplever något vi vill förbättra och använder då data och digitala verktyg för att åstadkomma detta”, sammanfattar Lisa Ward och Claire Stocks hur arbetet på CDDFT fungerar.

Patientsäkerhet: Genom implementeringen av en digital elektronisk observationsprocess har organisationen kunnat minska antalet hjärtstopp med 50 %

Under de senaste 10 åren har incidensen av hjärtstopp per 1 000 inläggningar stadigt reducerats tack vare storskaliga organisationsförändringar och en omfattande användning av digitala verktyg som hjälper till att förebygga dessa allvarliga komplikationer. De siffror som CDDFT kan presentera är imponerande – implementeringen av elektroniska, mobilbaserade observationer ledde till en reducering av hjärtstillestånd med 14 % bara under det första året.

Sju år senare ligger minskningen på nästan 50 %. Idag registreras i genomsnitt 1,2 miljoner National Early Warning Score-observationer på mobilen varje år, vilket innebär att över 8 miljoner observationer registrerats med NEWS sedan projektet sjösattes.

Drivkrafter för utveckling: Framtiden

Patientsäkerheten förblir den viktigaste drivkraften i deras digitala strategi för framtiden. Organisationen bestämde sig för att implementera en central elektronisk journal (Electronic Health Record, EHR), men ett av deras icke förhandlingsbara krav på den digitala transformationsresan var att de inte ville äventyra de patientsäkerhetsvinster som tidigare uppnåtts genom implementeringen av mobila lösningar.

Säkerhetsförbättringar måste upprätthållas och vidareutvecklas

Först och främst insåg de att alla patientsäkerhetsvinster som gjorts sedan 2015 måste upprätthållas och vidareutvecklas – det skulle vara oacceptabelt att ta ett steg bakåt och att till exempel behöva hantera ett ökande antal hjärtstopp som tidigare ständigt har minskat. Den nya lösningen måste också upprätthålla den befintliga mobilitetsnivån och integreras fullt ut med deras EHR – eller i princip vara en del av den.

Mobilitet för oss handlar inte bara om att personalen ”gillar” lösningen. Den måste göra det möjligt för oss att bli mer effektiva i vårt arbete inom ramen för det aktuella nationella vårdväsendet.

Lisa Ward, Associate Director of Nursing and Chief Nursing Information Officer, och Claire Stocks, Early Detection & Resuscitation Lead Nurse från County Durham and Darlington NHS Foundation Trust (CDDFT)

Digital jämlikhet är nästa utmaning

Medan sjuksköterskornas metoder i stor utsträckning har utvecklats och digitaliserats på CDDFT under de senaste åren har läkarna inte kunnat hålla samma takt. ”Våra läkare behöver absolut en jämlikhet i de digitala systemen. Men våra sjuksköterskor får absolut inte känna att de blir lidande i processen. Detta var en annan viktig faktor för oss när vi fattade beslut kring vår nästa mobilpartner.”

CDDFT är tacksamma över att kunna implementera Cerner Millennium EPR och Medanets mobila lösning som tillsammans kommer att förverkliga deras vision för framtiden.

 


Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få den senaste informationen om oss, våra lösningar och andra ämnen inom sjukvård och hälsoteknik i ett paket.