Användningen av mobillösningen för vårdarbete utvidgas till nya enheter inom primärvården

Användningen av mobillösningen för vårdarbete utvidgas till nya enheter inom primärvården

Dokumentationbehovet i primärvården motsvarar dokumentationbehoven vid centralsjukhusen. Detta innebär att mobildokumentation även gör arbetsflödet smidigare för vårdare på hälsocentraler och -stationer.

Samkommunen för social- och hälsovård i Kajanaland var 2015 först med att ta Medanets mobillösningar i bruk även inom primärvårdens enheter i Kajana, Sotkamo, Suomussalmi och Kuhmo. I Kajanaland har man varit nöjd över den dokumentation av vårdarbetet som sker bredvid patienten, eftersom patientsäkerheten förbättras och verksamheten effektiviseras betydligt.

I år har användningen av mobillösningar utvidgats från primärvårdens enheter till Mellersta Finlands regionhälsocentral, hälsocentralen i S:t Karins samt Raumo hälso- och sjukvårdstjänster.

Mellersta Finlands regionhälsocentral

Medanets mobildokumentation av mätvärden togs i bruk inom primärvården på Mellersta Finlands regionala hälsocentral i Joutsa, Laukaa och Keuruu. Den implementerade mobillösningen möjliggör dataöverföring via smarttelefon direkt till journalsystemet. Detta frigör mer av vårdarnas tid för patienten och den tid som går åt till dataarbete minskar.

Visst är det behändigt, man behöver inte längre anteckna på lappar.

Mobildokumentation ökar vårdarnas direkta vårdarbete, den tid de tillbringar bredvid patienten.

På samma avdelningar tog man i bruk systematisk bedömning av patientens tillstånd – NEWS-poängsättning (National Early Warning Score). Medanets-appen utnyttjar mätvärden som har noterats för patienten och definierar riskpoängen enligt hur mycket de avviker från normalvärden. Det totala antalet poäng hjälper vårdarna i bedömningen av patientens helhetstillstånd och ger stöd för beslut om huruvida patienten ska skickas till specialsjukvårdens jour.

Hälsocentralen i S:t Karins

Vid hälsocentralen i S:t Karins utnyttjar man på avdelning 1 och 2 mobillösningen för vårdarbetet förutom för mobildokumentation även för uträkning av NEWS-riskpoäng och visning av de instruktioner som motsvarar riskpoängen.

Det nya mobila tillvägagångssättet togs genast emot med entusiasm.

Otroligt bra och snabbar upp arbetet väldigt mycket.

Frigör märkbart resurser för vårdarbetet.”

Särskilt NEWS-funktionen är väldigt nyttig, eftersom vårdaren genast får en instruktion om vad som måste göras och poängen räknas ut automatiskt utifrån de värden som har matats in.

Mycket tydlig och lätt att använda.

Hälso- och sjukvårdstjänsterna i Raumo

Hälso- och sjukvårdstjänsterna i Raumo gick in i den mobila eran på tre avdelningar. De mätvärden som tidigare har dokumenteras på dator – till exempel blodtryck, puls och temperatur – dokumenteras nu på smarttelefon bredvid patienten. Även tidigare uppmätta värden syns på smarttelefonen, vilket möjliggör snabbare reaktioner på förändringar i patientens tillstånd.

I Rauma hade man hört mycket gott om mobillösningen och såg fram emot att få använda den.

Det är verkligt lätt att avläsa streckkoden på patientens ID-armband.

Det blir tid över för annat arbete.

Dokumentationer går snabbt att lägga in på Kuumekurva-journalsystemen så att läkarna och vårdarna kommer åt dem.

Utbildarna var kunniga och multiprofessionella.

 


Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få den senaste informationen om oss, våra lösningar och andra ämnen inom sjukvård och hälsoteknik i ett paket.