Arbetet styrs av automatiskt skapade vårdaktiviteter

Arbetet styrs av automatiskt skapade vårdaktiviteter

Funktionen Vårdaktiviteter i Medanets-appen håller vårdpersonalen uppdaterad om sina arbetsuppgifter.

I sin enklaste form visar funktionen Vårdaktiviteter i Medanets-appen användaren de ordineringar och uppgifter som gäller för patienten samt gör det möjligt att kvittera uppgifterna som utförda. I bästa fall identifierar appen och journalsystemet som används patienternas risktillstånd med hjälp av intelligent logik och skapar automatiskt vårdaktiviteter och aviseringar.

Medanets Vårdaktiviteter

Vårdaktiviteterna uppdateras i Medanets-appen i realtid. Informationen hämtas från flera olika källor, till exempel journalsystemet, patientmonitorer, tredjepartssystem och Medanets-appen. Vårdaren eller läkaren kan filtrera vårdaktiviteterna för de patienter som de ansvarar för och kvittera uppgifter som utförda. Under arbetets gång påminner appen vårdaren om kommande uppgifter och uppgifter som eventuellt är försenade.

I akuta situationer räknas varje minut

Appen kan skapa vårdaktiviteter automatiskt utifrån förutbestämda gränsvärden. Gränsvärden går att fastställa för patientens grundläggande uppgifter och för de värden som beskriver patientens tillstånd. Vårdpersonalen som deltar i vården av patienten får aviseringar i smarttelefonen i realtid om nya vårdaktiviteter.

Vårdaktiviteterna utgör ett stöd i arbetet och fungerar som en komihåglista – de skapas automatiskt och effektiviserar processen. Aviseringarna i realtid om nya vårdaktiviteter gör att informationen om patientens tillstånd och kommande ingrepp löper smidigt mellan olika personer och patienten får den vård den behöver så snabbt som möjligt. I akuta situationer räknas varje minut!

Vi anpassar alltid processen som presenteras i appen så att den motsvarar processen hos respektive kund.

Exempel på vårdaktiviteter och deras aviseringar

  1. Sepsisscreening

Patientens tillstånd bedöms med EWS-poäng. Om EWS överstiger ett fastställt gränsvärde, fortsätter processen automatiskt till sepsisscreening. Om screeningen ger anledning till att misstänka en infektion, skapar journalsystemet en ny vårdaktivitet som vårdpersonalen genast får i smarttelefonen. En eventuell sepsis upptäcks tidigare och nödvändiga vårdåtgärder kan genast påbörjas.

  1. Tidig identifiering av akut njurskada

Ett journalsystem som utnyttjar intelligent logik klarar av att identifiera risken för njurskada genom att analysera patientens grundläggande uppgifter och de värden som beskriver patientens tillstånd. Journalsystemet skapar automatiskt en vårdaktivitet som vårdpersonalen omedelbart får i mobilen. Det viktigaste i behandlingen av akut njurskada är tidig identifiering, därför är varje minut viktig!

Patienter som har en förhöjd risk för akut njurskada kan visas med funktionen Arbetslista i hela sjukhuset för teamet som ansvarar för risken.

  1. Identifiering av drastiska förändringar i patientens tillstånd

Om EWS-resultatet överstiger det fastställda gränsvärdet, skapas en ny vårdaktivitet automatiskt för följande EWS-mätning efter önskad tidsperiod. Det går även att skapa en vårdaktivitet som upprepas regelbundet – till exempel mätning av patientens vitalvärden var sjätte timme. En automatiskt skapad vårdaktivitet säkerställer att patientens vitalvärden följs upp regelbundet och eventuella mänskliga misstag kan undvikas.

+ 2 exempel på andra användningsområden

  1. Psykiatrisk avdelning

En patient på en psykiatrisk avdelning får vara utomhus en viss tid. Vårdaren skapar en vårdaktivitet för utomhusvistelsen i Medanets-appen. Samtidigt fastställs en tidsfrist för uppgiften, och när den utsatta tiden går ut bör patienten återvända till avdelningen. Vårdaren kvitterar vårdaktiviteten som utförd när patienten är tillbaka på avdelningen.

Vårdarna ser genast i Arbetslistan vilka patienter som har återvänt till avdelningen efter utomhusvistelsen och vilka som inte har gjort det. Det går även att lägga till en automatisk avisering för vårdaktiviteten. Om patienten till exempel borde ha varit tillbaka på avdelningen efter 2 timmar, får vårdaren en avisering om att det finns en outförd uppgift efter 2,5 timme.

  1. Sjukhuspastorer

En sjukhuspastor behöver ingen klinisk information i sitt arbete. Det pastorn däremot behöver veta är vilken patient som ska besökas. Sjukhuspastorer kan få åtkomst till Medanets-appen för de vårdaktiviteter och arbetslistor som gäller deras jobb. De har med andra ord bara tillgång till information som de har rätt att se med tanke på sin yrkesroll.

 


Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få den senaste informationen om oss, våra lösningar och andra ämnen inom sjukvård och hälsoteknik i ett paket.