Case Admin UI – Mobillösningar för vården: administration och rapportering

Case Admin UI – Mobillösningar för vården: administration och rapportering

För att vårdarbetets processer ska vara smidiga är det väsentligt att de lösningar som har tagit i bruk i hela organisationen kan anpassas till olika avdelningars varierande behov och praxis. Optimeringen av funktioner främjar även kontinuerlig och systematisk uppföljning av användarrapporterna.

För att möjliggöra bättre hantering av kundmiljön och snabbare service inledde Medanets i slutet av 2016 utvecklingen av ett verktyg för administration och rapportering för sina lösningar. När sjukhus, hälsostationer och enskilda avdelningar kan skräddarsy sin lösning behöver vårdarbetet inte omformas på grund av systemet utan systemet kan anpassas till stöd för dagens vårdarbete.

I dag används verktyget i sju olika organisationer inom hälso- och sjukvården i Finland och Sverige.

Administration – svara på specialbehov

Med hjälp av Medanets administrationsfunktion AdminUI kan datainmatning och -visning definieras avdelningsspecifikt. Till exempel kan placeringen, namnet och synligheten av varje fysikalisk storhet i appen definieras separat så att onödiga storheter inte stör. Appens olika funktioner kan också döljas om deras användningsändamål inte passar för den aktuella avdelningen.

Vi har entusiastiskt tagit administrationsfunktionen Medanets AdminUI i bruk här hos oss i Birkalands sjukvårdsdistrikt och på vår avdelning har vi varit mycket nöjda med den. Verktyget är mycket lätt att använda och hjälper oss att snabbt reagera på avdelningarnas ändringsbegäranden och önskemål. Den introduktion till administrationsverktyget som Medanets höll för oss var mycket omfattande och vi har snabbt fått svar på samtliga frågor som har uppstått.

Oskari Mällinen, Projektkoordinator, Åbo universitetscentralsjukhus

Rapportering – evidensbaserat beslutsfattande

Med hjälp av Medanets rapporteringsegenskap AdminUI kan kunden efter behov granska driftsrapporterna om observationsvärden, dokumentationer om läkemedelsadministrering liksom antalet använda enheter och antalet enskilda användare. Till exempel kan man med verktyget utreda hur väl en ny lösning har tagits i bruk och omedelbart ingripa i eventuella förhindrande faktorer.

Till stöd för den operativa planeringen skapar systemet även rapporter om antalet patienter per riskkategori på basis av EWS-poäng och riskbedömningsmätare.

Med hjälp av Medanets AdminUI:s rapporteringsegenskap är det lätt att följa upp EWS-dokumentationer på organisationsnivå och per enhet – både i realtid och retroaktivt. På den grafiska representationen kan man med en blick se antalet patienter som har vårdats, antalet EWS-uträkningar samt antalet patienter med låg/medelhög/hög risk under granskningsperioden. Informationen kan utnyttjas till stöd för ledningen då användningen av EWS-poäng utvärderas samt då personalens belastning under granskningsperioden utvärderas.

Tytti Ervasti, Expert i kliniskt vårdarbete, TtT, Mellersta Finlands sjukvårdsdistrikt

 


Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få den senaste informationen om oss, våra lösningar och andra ämnen inom sjukvård och hälsoteknik i ett paket.