Det första sjukvårdsdistriktet i Finland tar i bruk Medanets Meddelanden

Det första sjukvårdsdistriktet i Finland tar i bruk Medanets Meddelanden

Siun sote, det vill säga samkommunen för social- och hälsovårdstjänster i Norra Karelen, är det första sjukvårdsdistriktet i Finland som tar i bruk Medanets kommunikationslösning för kliniskt arbete. I och med Siun sote använder 75 procent av alla sjukvårdsdistrikt en eller flera av Medanets lösningar för mobila enheter.

Siun sote börjar använda meddelandefunktionen i Medanets-appen i kommunikationen mellan vårdare och vårdare och läkare inom hemtjänsten och i enheter inom serviceboende. Lösningen testades i form av ett pilotprojekt hösten 2021 och upphandlingsbeslutet togs sommaren 2022.

Målet för Siun sotes strukturreform, det vill säga att göra processerna smidigare med hjälp av digitala lösningar, inverkade på beslutet. Den informationssäkra kommunikationslösningen upplevdes förbättra informationsflödet mellan vårdare och läkare betydligt.

Medanets Meddelanden

Meddelandelösningen kopplar samman vårdpersonalen på ett informationssäkert sätt så att experterna får information i realtid. Detta förbättrar arbetseffektiviteten och mobiliteten genom att personalen får verktyg för att dela nödvändig patientinformation både snabbt och enkelt. Funktionen:

  • kan integreras i sjukhusets elektroniska journalsystem eller implementeras som en separat lösning.
  • är CE-märkt medicinteknisk produkt.

”En fantastisk bra grej, tusen tack!”

Vårdarna inom Siun sotes vård- och omsorgsenheter hade problem med att få tag på läkarna. För att konsultera en läkare tvingades vårdaren ringa vårdcentralen, köa i telefon för att sedan be om att bli uppringd. Läkaren informerades om konsultationsbehovet via en mellanhand, vilket ofta innebar ett avbrott i läkarens arbete. När läkaren ringde upp vårdaren blev vårdaren tvungen att avbryta sitt arbete. Det blev många avbrott och för många mellanhänder.

Nuförtiden tar en ansvarig läkare emot vårdarens meddelande personligen, om klientens tillstånd kräver läkarkonsultation. Meddelandena visas i Medanets-appen i en patientspecifik meddelandegrupp i vilken läkare och vårdare som ansvarar för klienten ingår. Det behövs inga mellanhänder och meddelandet kan kvitteras när arbetet tillåter – givetvis samma dag. Icke-brådskande ärenden ska även framöver kommuniceras från klientdataarkivet för socialvården till primärvårdens patientdataarkiv.

Det behövs absolut sådana här appar inom vården som underlättar och snabbar upp vårdarbetet.

Hilkka Tirkkonen, läkare vid vårdcentralen i Outokumpu

Effektivare konsultation i vårdarbetet och bättre vårdkvalitet

Utifrån den respons vi har fått har Medanets-appen effektiviserat konsultationerna inom vårdarbetet och tack vare det förbättrat kvaliteten på vården. Konsultationerna görs i rätt tid, vilket resulterar i färre onödiga förflyttningar mellan sjukhus och lägre transportkostnader. Vårdarna upplever att den mentala stressen och avbrotten i deras arbete har minskat tack vare att mellanhänderna vid konsultationen har försvunnit.

Appens användarupplevelser har varit positiva. Enligt en enkät som riktades till användarna fick appen betyget 9,4 (0–10) och rekommendationsindexet 76 (-100 – +100).

Vårdarna orkar bättre med sitt arbete då de snabbt får hjälp av en läkare vid behov. Nu behöver de inte längre sitta i telefonkö till vårdcentralen och vänta på att bli uppringda. Vårdkvaliteten har blivit bättre för alla boende eftersom vi inte längre behöver skicka dem till jourmottagningen för att köa.

Siun sotes användarenkät under pilotprojektet

 


Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få den senaste informationen om oss, våra lösningar och andra ämnen inom sjukvård och hälsoteknik i ett paket.