Det har blivit vanligare att appen Medanets driftsätts på distans

Det har blivit vanligare att appen Medanets driftsätts på distans

Trots coronaviruset kan Medanets driftsättas flexibelt via fjärruppkopplingar. Driftsättning på distans har utförts under våren såväl i fråga om nya funktioner som helt nya kunder.

Hos Medanet är vi tacksamma att vi med våra lösningar kan bidra till vårdpersonalens viktiga arbete. Enligt responsen från våra kunder har våra lösningar varit till stor hjälp vid vården av såväl coronapatienter som övriga patientgrupper.

God respons vid driftsättning på distans

Driftsättningar av Medanets som planerades redan före undantagsförhållandena har huvudsakligen genomförts normalt. Genomförandet har ändrats för att passa läget och hittills har vi tillsammans med kunderna förverkligat utbildning på distans. Kunderna har gett mycket positiv respons vid driftsättning och utbildning som ordnats på distans.

Driftsättning på distans har genomförts bland annat vid universitetssjukhuset i Kuopio, där Medanets läkemedelsfunktion infördes på sju avdelningar. Utbildning inför driftsättningen genomfördes i april. Genom att använda mobilappen för granskning av patientens medicinering och notering av utdelning kan en korrekt läkemedelsbehandling säkerställas och patientsäkerheten förbättras betydligt.

Nordlands sjukhus i norra Norge lämnade på våren en brådskande beställning till Medanets: på grund av coronaläget behöver medarbetarna appen snabbast möjligt. Tack vare intensivt och sektoröverskridande arbete kunden sjukhuset få appen inom två veckor och börja använda den helt på distans. På så vis undvek man onödiga infektionsrisker. 

Fastän det varit fråga om en helt ny lösning för kunderna, har utbildningen för driftsättningen gått bra på distans. Kunden har behövt aktiva kontaktpersoner och bra instruktioner från Medanets. Vi har ordnat många möten om utvecklingsönskemål och snabba ändringar efter kundens önskemål.

Olli Järvinen, Service & Delivery Specialist, Medanets

Driftsättning på distans enkelt med vanliga program och utrustningar

Utbildningen för driftsättning lyckades bra på distans utan särskilda program eller utrustning. Kunden behöver bara en Teams- eller Skype-anslutning i till exempel sjukhusets utbildningsrum, samt några telefoner där appen Medanets installerats. Sedan genomförs utbildningen på samma sätt som på plats: Utbildning för driftsättning av Medanets ordnas som non-stop-utbildning, där användarna utbildas enskilt eller i grupper om högst fem personer. Utbildningen tar 10–15 minuter per användare.

Medanets-utbildarna visar skärmen från demotelefonen via datorns skärm, så de som utbildas hela tiden ser vad som händer. Ofta är en person från kundens it-administration på plats för eventuella problem med uppkopplingen.

Centraliserad administration av digitala lösningar som tilläggsstöd

Olika administrationslösningar för mobila enheter (MDM/EMM) stöder driftsättning på distans och minskar onödiga kontakter. En centraliserad administrationslösning i kombination med butiken Managed Google Play eller Apple Business Manager möjliggör delning av appen inklusive inställningar till telefonerna för avdelningarna, helt på distans och de kan börja användas genast utan åtgärder från slutanvändarna.

 


Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få den senaste informationen om oss, våra lösningar och andra ämnen inom sjukvård och hälsoteknik i ett paket.