Gå med i vår kundgrupp för mobila enheter m-SIG – ordförandeval på nästa möte

Gå med i vår kundgrupp för mobila enheter m-SIG – ordförandeval på nästa möte

Våra kunders eget samarbetsforum m-SIG, det vill säga Special Interest Group for Mobility, drog igång i början av 2023. Under de tre första mötena har deltagarna delat med sig av sina värdefulla erfarenheter av utvecklingen av kliniskt arbete med hjälp av mobilteknik. Om du inte har gått med i gruppen än så går det utmärkt att göra det nu!

På m-SIG-mötena som ordnas fyra gånger per år får ni, våra kunder, diskutera frågor som rör processerna för mobila enheter. Medanets hjälper till med de praktiska arrangemangen kring Teams-mötet. I början av varje möte ges möjlighet att säga ett par ord som inledning om ett valfritt ämne, till exempel resultat, utmaningar eller utvecklingsidéer. Efter inledningsanförandet diskuterar vi sedan ämnet tillsammans. Deltagarna har även en egen WhatsApp-grupp.

Du kan alltid delta i mötena när det passar just din kalender.

Under de första mötena hade vi deltagare från alla länder vi har kunder i: Finland, Sverige, Norge och Storbritannien. Vi har tagit del av kundernas erfarenheter om hur till exempel mobillösningen stöder vårdpersonalens arbete under patientronden i samband med Storbritanniens ”nurse rounding”-praxis, samt hur införandet av den nya nationella MEWS-poängsättningen har fungerat med mobilverktyget. Vi uppmuntrar alla deltagare att forma mötena och samarbetet så att alla får ut så mycket som möjligt.  Du kan hjälpa oss att ordna möten som intresserar dig genom att fylla i en kort Wish List-enkät om dina önskemål för m-SIG här.

Val av ordförande på följande möte

M-SIG-mötena leds av en ordförande som valts bland kunderna. På det första mötet valdes Lisa Ward, Chief Nursing Information Officer County Durham & NHS Foundation Trust från Storbritannien som tillfällig ordförande. På nästa mötet som äger rum tisdagen den 19 december väljs ordförande och viceordförande för nästa år. På mötet kan du själv ställa upp eller föreslå en annan deltagare för posten.

Anteckna nästa möten i kalendern redan nu!

Gå med i arbetsgruppen genom att fylla i Wish List-enkäten eller skicka e-post till Noora på adressen marketing@medanets.com. Se till att du kommer ihåg tidpunkterna för kommande möten och anteckna dem i kalendern redan nu!

Tidpunkterna för följande m-SIG-möten är:

  • Tisdag 19.12.2023
  • Tisdag 19.3.2024
  • Tisdag 13.6.2024

Klockslaget är alltid 15–16.30, finsk tid, alltså 14-15.30 svensk tid.

 


Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få den senaste informationen om oss, våra lösningar och andra ämnen inom sjukvård och hälsoteknik i ett paket.