I den nya K-flygeln vid Eksote centralsjukhus optimeras tidsanvändningen genom mobildokumentation av patientdata

I den nya K-flygeln vid Eksote centralsjukhus optimeras tidsanvändningen genom mobildokumentation av patientdata

Den nya K-flygeln vid Eksote centralsjukhus har tagits Medanets-appen i bruk. Avdelningarna på den nya K-flygeln utnyttjar modern teknisk hjälputrustning som ger möjlighet att bläddra i och dokumentera patientdata mobilt bredvid patienten.

Smarttelefoner med funktioner för att optimera resursanvändningen och ge vårdpersonalen tillgång till komplett information om patientens helhetssituation presenterades för avdelningarna när den nya K-flygeln togs i bruk. Flera olika appar som har tagits fram för olika användningsändamål har laddats ner på smarttelefonerna – till exempel dokumentation av vårdarbete, monitoralarm och patientlarm.

För personalen var det ett stort steg att flytta avdelningarna till K-flygelns nya lokaler och samtidigt ta i bruk mobilassisterade verksamhetsmodeller med nya terminalenheter. Detta var möjligt tack vare den skräddarsydda och behovsbaserade närutbildningen och det stöd leverantören erbjöd på plats.

Mika Mitikka, IT-tjänstechef, Eksote

Trådlösheten ger mer tid att observera patientens tillstånd

Med hjälp av Medanets mobilapp av vårdarbetet kan vårdpersonalen trådlöst dokumentera patientdata – till exempel mätvärden – direkt intill patienten. Uppgifterna överförs direkt till det Effica-journalsystem som används i K-flygeln och behöver således inte dokumenteras manuellt.

De värden som patientmonitorerna mäter överförs efter vårdarens godkännande på samma sätt via appen till journalsystemet. Förutom att dokumentera patientdata går det även att trådlöst bläddra i uppgifterna i patientrummet, vilket ger vårdpersonalen tillgång till en omedelbar helhetsbild av patientens tillstånd.

Förutom att det förbättrar patientsäkerheten, möjliggör mobildokumentation för vårdpersonalen att ännu bättre än hittills koncentrera sig på patientens vård medan dokumentation av och bläddringen i patientdata löper på i bakgrunden.

Mika Mitikka, IT-tjänstechef, Eksote

Möjligheten att samla in och komma åt patientdata genom en knapptryckning minskar vårdpersonalens behov av att gå av och an mellan patientrummet och kansliet samt den tid de tillbringar vid datorn. Detta är direkt jämförbart med den ökade tid de kan tillbringa med patienten. Enbart under den första veckan gjordes i K-flygeln över 7 500 mobildokumentationer, vilket innebär över 2 timmar inbesparad tid per avdelning och dag.

Observera försämringar i patientens tillstånd i tid

Mobilanslutningen till journalsystemet och den åtföljande inbesparingen av tid möjliggör en allt mer omsorgsfull uppföljning av patientens tillstånd. Med hjälp av Medanets-lösningen kan patientens mätvärden dessutom riskpoängsättas automatiskt, vilket hjälper till att identifiera patienter vars tillstånd håller på att försämras och bli akut. Detta är särskilt viktigt då patientens försämrade tillstånd inte är synligt med blotta ögat.

Den helhetspoäng som berättar om patientens riskklass jämförs med de kliniska åtgärder som sjukhuset har definierat (till exempel att tillkalla vårdgrupp) och visas för vårdaren via mobilappen. Efter en snabb observation kan den behandling patienten behöver inledas omedelbart.

 


Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få den senaste informationen om oss, våra lösningar och andra ämnen inom sjukvård och hälsoteknik i ett paket.