Mot en oavbruten läkemedelsbehandlingsprocess – integrering av den smarta medicinvagnen med mobilappen

Mot en oavbruten läkemedelsbehandlingsprocess – integrering av den smarta medicinvagnen med mobilappen

Snart kommer det gå att öppna ett patientspecifikt fack i den smarta medicinvagnen med Medanets-appen. Medanets genomför just nu en integrering med Alphatron Medical Innovations medicinvagn AMiS-PRO, men det är även möjligt att genomföra integrering med andra smarta medicinvagnar.

integrering av den smarta medicinvagnen med mobilappen
Alphatrons medicinvagn AMiS-PRO. Bild: Alphatron Medical Innovations.

För en trygg läkemedelsbehandling

Integreringen av den smarta medicinvagnen med Medanets-appen stödjer en oavbruten läkemedelsbehandling. Det primära målet är att minska risken för medicineringsfel som beror på avbrott i informationen och mänskliga misstag.

Alla mediciner som ordinerats till patienten tilldelas ett patientspecifikt fack i medicinvagnen. För att öppna facket krävs identifiering med den streckkod som finns på patientarmbandet. Med hjälp av den integrering som nu håller på att genomföras kan identifieringen utföras med Medanets-appen.

Sjuksköterskan:

  1. loggar in i Medanets-appen.
  2. identifierar medicinvagnen och patienten med den inbyggda streckkodsavläsaren.
  3. ser vilka läkemedel som ordinerats till patienten.
  4. öppnar det patientspecifika facket i den smarta medicinvagnen genom att klicka på en knapp i appen.
  5. administrerar läkemedelsutdelningen.

Rätt patient får rätt dos av rätt läkemedel!

 


Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få den senaste informationen om oss, våra lösningar och andra ämnen inom sjukvård och hälsoteknik i ett paket.