Kuopio universitetssjukhus tar i bruk flera olika funktioner i Medanets-appen

Kuopio universitetssjukhus tar i bruk flera olika funktioner i Medanets-appen

Kuopio universitetssjukhus har tagit i bruk den mobillösning för vården som Medanets har utvecklat. Med hjälp av appen kan vårdaren bläddra i och dokumentera patientdata trådlöst direkt bredvid patienten. På så sätt blir det mer tid över för att följa upp patientens tillstånd.

Mobilappen för vårdarbete som fungerar på smarttelefon pilotanvändes vid Kuopio universitetssjukhus under 2017 och utifrån användarnas positiva respons tas den i bruk på hela campus vid Kuopio universitetssjukhus. Kuopio universitetssjukhus beslöt att övergå till mobil bläddring i och dokumentation av patientdata för att göra arbetsflödet smidigare och förbättra patientsäkerheten samt vårdens kvalitet.

Tidigare skrevs de värden som mättes hos patienterna och övriga patientdata upp på papper och senare, då vårdaren hade tid, fördes uppgifterna in på den dator som stod på kansliet – lägg till detta eventuell tid för att köa till datorn eller slå på datorn. Även granskningen av patientdata gjordes på arbetsstationen. Flyttbara datorkärror underlättar, men deras låga antal och flyttbarheten är en utmaning. Slutresultatet är att datorerna och dokumentationen tar för mycket av den tid som kunde användas för själva vården.

Mobilapp som vårdarens hjälpreda

Den mobilapp som har tagits i bruk vid Kuopio universitetssjukhus har planerats som ett hjälpverktyg som ryms i vårdarens ficka och stöder och underlättar vårdarbetet. Man kan bläddra i patientens uppgifter trådlöst bredvid patienten och värden och uppgifter som dokumenteras på appen överförs omedelbart till journalsystemet och är genast tillgängliga även för de andra. Realtidsinformation är viktig speciellt för akut sjuka patienter. Då dubbeldokumentation försvinner minskar även felaktiga dokumentationer märkbart.

Mobilappen för vårdarbete gynnar förutom vårdpersonalen även läkarna och specialisterna, då de fysiologiska mätvärdena är omedelbart tillgängliga vid beslutsfattandet.

Päivi Kokkonen, Utvecklingschef, Norra Savolax sjukvårdsdistrikt

Kuopio universitetssjukhus tar i bruk flera olika funkitioner i appen.  Bland dessa är bläddring i och dokumentation av mätvärden, föregripande poängsättning av patientens tillstånd (EWS) och anslutningar till patientövervakningssystem.

Samtliga implementeringar kräver funktionell planering och utbildning, så även till exempel implementeringen av den föregripande poängsättningen av patientens tillstånd (EWS). Systemet ska inte ha en huvudroll, men det behändiga noteringssättet motiverar till implementering.

Päivi Kokkonen, Utvecklingschef, Norra Savolax sjukvårdsdistrikt

Även om mobilnoteringspraxis är nytt och implementeringarna av lösningen fortfarande i ett tidigt skede, har appen använts flitigt vid Kuopio universitetssjukhus och en stor mängd dokumentationer har gjorts på avdelningarna. Månatligen görs över 50 000 mobildokumentationer, vilket innebär en tidsbesparing på över 600 timmar per månad. När det blir mer tid över för vården och data är omedelbart tillgängligt, kan man ingripa fortare i avvikelser i patientens tillstånd och således ge patienten rätt vård vid rätt tidpunkt.

 


Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få den senaste informationen om oss, våra lösningar och andra ämnen inom sjukvård och hälsoteknik i ett paket.