Medanets-appen hjälper till att standardisera vårdarbetet

Medanets-appen hjälper till att standardisera vårdarbetet

Ett mobilverktyg som styr verksamheten och beslutsfattandet förenhetligar rutinerna och hjälper till att säkerställa en vård av jämn kvalitet.

Att erbjuda vård som håller jämn kvalitet till alla patienter är ett av vårdorganisationernas viktigaste kriterier. Det får inte förekomma variationer i vårdkvaliteten, även om patienterna vårdas på olika platser och vårdpersonalens erfarenheter och kompetens varierar. För att man ska kunna garantera jämn kvalitet måste rutinerna vara enhetliga – detta gäller både när man talar om tjänster i hemmet och tjänster på sjukhusnivå.

Introduktion och utbildning av anställda i evidensbaserade rutiner är ytterst viktigt. Standardiseringen av rutinerna kan även stödjas med hjälp av Medanets-appen, som leder användaren steg för steg i dokumentations- och vårdprocessen.

Ett exempel på standardiserat vårdarbete

Mobilappen kan användas till hjälp för att förenhetliga rutinerna på till exempel följande sätt:

1. Vårdpersonalen dokumenterar EWS med Medanets-appen. Appen beräknar resultatet av EWS-poängen automatiskt utgående från de parametrar som vårdpersonalen angett.

2. Resultatet överstiger det fastställda gränsvärdet och appen visar instruktioner för eskalering av vården i enlighet med protokollet.

3. Vårdpersonalen dokumenterar eskaleringen med appen.

4. Därefter går appen automatiskt vidare till smärtbedömning och styr vårdpersonalen att göra en bedömning av patientens smärta.

Klicka för att se en större bild

Arbetsflödet kan också automatiseras ytterligare, till exempel kan eskaleringen även ske automatiskt.

Ett annat hjälpmedel som förenhetligar vården är Medanets Notifikation rörande beslutsbehov. Tilläggsdelen som fungerar tillsammans med funktionerna Mätvärden, EWS och Kliniska formulär matchar parametrar eller bedömningar som dokumenterats med Medanets-appen med evidensbaserade kliniska riktlinjer och visar automatiskt en beslutsdialog för åtgärder. Allt detta sker i vårdsituationen. Detta gör att kliniska riktlinjer är tillgängliga i ett begripligt format när de behövs.

 


Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få den senaste informationen om oss, våra lösningar och andra ämnen inom sjukvård och hälsoteknik i ett paket.