”Medanets fungerar bra överallt” – Hemvården S:t Michel använder den mobila lösningen vid patientbesök

”Medanets fungerar bra överallt” – Hemvården S:t Michel använder den mobila lösningen vid patientbesök

Kunderna är förvånade över hur enkelt och smidigt uppgifterna kan hanteras.

Hemsjukhuset i S:t Michel erbjuder tjänster inom specialsjukvården på sjukhusnivå på patientens boningsort. I teamet arbetar sex sköterskor och hemvårdens ansvariga sköterskor. Inom vården tillhandahålls även fysioterapeut, psykoterapeut, socialassistent samt hembesök av läkare. Verksamheten är läkarledd.

Hemvården tar hand om intravenösa läkemedelsbehandlingar och dropp, vårdar krävande sår och brännskador, utför schemalagda blodtransfusioner, vårdar cancerpatienter och ger palliativ vård i hemmiljön. Vården ersätter alltså vård på avdelning.

”Under år 2021 har vi gjort cirka 350 besök i månaden. Vi har i genomsnitt gjort 12 dagliga besök”, berättar ansvariga sköterskan Arja Rissanen från S:t Michel.

Tillförlitlighet med mobillösningen oberoende av plats

Sköterskor vid hemsjukhuset använder antingen Medanets mobilapp eller en bärbar dator vid sina hembesök. När de använder en bärbar dator dokumenteras uppgifterna i journalsystemet Lifecare. De uppgifter som dokumenteras via mobilappen överförs automatiskt till samma journalsystem.

Mobilappens funktioner upplevs som säkrare än de bärbara datorernas, eftersom nätverkens funktion varierar enligt hembesöksplatsens geografiska läge. Medanets-appens nätanslutning fungerar med hjälp av en APN-anslutning. APN-anslutningen fungerar bra överallt där det finns ett fungerande mobilnät. Med andra anslutningstyper kan hörbarheten i vissa områden vara sämre än med APN- anslutning.

Medanets fungerar bra överallt. Det uppstår tidvis problem med bärbara datorer, eftersom det i vissa områden förekommer avbrott i nätverket.

sköterskor i hemvårdsteamet

Hemvårdens sköterskor dokumenterar huvudsakligen patienternas vitalparametrar med hjälp av EWS-funktionen i mobilapplikationen Medanets.

Medanets gör det enklare att dokumentera vitalparametrarna.

sköterskor i hemvårdsteamet

Arbetet i hemvårdsteamet är rörligt och situationerna ändras snabbt. Då är det ofta smidigare att använda en mobilapp via en smarttelefon man kan ha med sig i fickan än att öppna en bärbar dator. Ett verktyg som har optimerats för en arbetsstation passar inte heller perfekt för en bärbar enhet. ”Den bärbara datorns Feberkurva är mycket liten och är besvärlig att använda i ett litet fönster”, berättar en sköterska i hemvårdsteamet. Medanets-appen visar alla väsentliga uppgifter och vyn har optimerats för en liten smartphone. Dokumentationerna görs snabbt och enkelt med hjälp av applikationen.

Kunderna har förhållit sig positiva till mobilappen. ”Kunderna har vid hembesöken snarast förundrat sig över hur enkelt och smidigt uppgifterna kan överföras och hur enkelt det är att använda Medanets”, berättar Rissanen

 


Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få den senaste informationen om oss, våra lösningar och andra ämnen inom sjukvård och hälsoteknik i ett paket.