Medanets ger sjuksköterskorna mer tid att möta patienterna på Vånå sjukhus

Medanets ger sjuksköterskorna mer tid att möta patienterna på Vånå sjukhus

Det krävande arbetet och det ökande antalet patienter bidrog till att Vånå sjukhus beslutade att börja använda Medanets mobillösning. Med Medanets får vårdpersonalen mer tid till det egentliga patientarbetet i stället för att registrera mätresultat.

Vånå sjukhus i Tavastehus har beslutat sig för att skaffa Medanets mobillösning. I början används funktionen för mätvärden. Vånå sjukhus är ett sjukhus för akut geriatrisk rehabilitering som rehabiliterar äldre patienter under korta vårdperioder. Enligt Vesa Koivisto, överläkare på Vånå sjukhus, har belastningen och kraven i arbetet ökat drastiskt under de senaste åren.

Antalet patienter har fördubblats och vårdtiderna har blivit mer än hälften kortare på mindre än tio år. Behovet av mätningar är stort på ett modernt, rehabiliterande geriatriskt akutsjukhus. Mätningarna tar upp mycket av vårdpersonalens tid, som skulle behövas till det egentliga vårdarbetet och möten med patienterna.

Vesa Koivisto, överläkare, Vånå sjukhus

Medanets förväntas underlätta vårdpersonalens informationsarbete och göra vården mer patientfokuserad. Dessutom blir hela vårdprocessen snabbare, då även läkaren får tillgång till informationen om mätresultaten omedelbart – och inte först när vårdpersonalen separat får tid att registrera resultaten på journalsystemets PC.

Enligt vår bedömning är det kostnadseffektivt att med hjälp av Medanets frigöra vårdpersonalens tid från registrering av mätningar till annat patientarbete.

Tuomo Lunnikivi, biträdande överläkare, Vånå sjukhus

Stämningen i Vånå är positivt förväntansfull bland både förvaltningen och vårdpersonalen. Mobillösningen ska tas i användning i början av oktober.

 


Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få den senaste informationen om oss, våra lösningar och andra ämnen inom sjukvård och hälsoteknik i ett paket.