Medanets kan användas i undervisningen i hälso- och sjukvårdsbranschen

Vår app används vid undervisningen på flera skolor till exempel i utbildningen av sjuksköterskor, hälsovårdare och närvårdare. Representanter från tre yrkeshögskolor berättar om sina erfarenheter av att använda Medanets i undervisningen.

Mobilapplikationer som fungerar i anslutning till journalsystem börjar vara vardag inom hälso- och sjukvården. Det är viktigt att studenterna i branschen får möjlighet att lära sig om moderna hjälpmedel redan i utbildningen.

Simulerade patientsituationer

Skolorna använder framför allt Medanets i praktiska övningar såsom simulerade patientsituationer. Temat för övningen kan till exempel vara att undersöka en patient enligt ABCDE-protokollet, att räkna EWS-poäng eller en mobilanteckning som görs av en sjuksköterska under ett hembesök.

Medanets är ett sätt att lära sig hur vårdarbetet går till i praktiken redan i skolan.

Katri Hemminki, lektor, Seinäjoki yrkeshögskola (SeAMK)

Tack vare undervisningsversionen av appen har studenterna en konkret möjlighet till att träna på att använda ett arbetsredskap som finns på riktigt och fundera på fördelarna i verkliga situationer.

Undervisningsversionen av appen har alla användaregenskaper. Med den kan vi träna på situationer i en riskfri, trygg övningsmiljö och fundera och reflektera över saker tillsammans.

lektorerna Taru Manner och Nina Smolander, Tampere yrkeshögskola (TAMK)

Studenterna har en naturlig inställning till mobilverktyget

Enligt Taru Manner och Nina Smolander som är lektorer vid Tammerfors yrkeshögskola är studenternas upplevelse av att använda appen mycket positiv. Den upplevs inte som ett onödigt verktyg, utan som en möjliggörare för sjuksköterskorna att kunna utföra sina lagstadgade uppgifter. Liknande respons har vi fått från andra skolor.

Det här är ett bra arbetssätt som är bra att få lära sig redan i skolan då det också kommer att användas när vi har praktik.

sjuksköterskestudent, Seinäjoki yrkeshögskola (SeAMK)

En del studenter har redan använt appen under praktiken eller vid deras sommarjobb. ”En del studenter lär känna Medanets först på lektionerna. De upplever att appen är lätt att använda utan specifika användarinstruktioner. Tvärtemot den allmänna uppfattningen tar Medanets ingen uppmärksamhet från undervisningen efter introduktionen”, berättar Taru Manner och Nina Smolander.

Enligt Susanna Suvimaa, lektor på Sydöstra Finlands yrkeshögskola, ser studenterna appen som en naturlig del av arbetet. De är intresserade av mobillösningen och förstår fördelarna med den för en systematisk undersökning av patienten och dokumentering av vården i realtid.

Det har varit fint att se hur studenterna har kommit till insikt under övningarna i att det finns en risk att telefonanvändningen kan uppfattas på fel sätt. De har självmant talat om för patienten i övningssituationen varför de håller på med telefonen samtidigt som de ställer frågor till och undersöker patienten!

Susanna Suvimaa, lektor, Sydöstra Finlands yrkeshögskola (XAMK)

Lektorernas fem tips för användning av Medanets i undervisningen

Vilka tips har lektorerna som har använt Medanets att ge till kollegor som använder eller planerar att börja använda Medanets i undervisningen? Välj ut de bästa tipsen från listan!

  1. Ha ett öppet sinne för att använda teknik i undervisningen! Erfarenheter har visat att teknik inte tar uppmärksamhet från det egentliga undervisningsinnehållet, tvärtom hjälper tekniken studenterna att förstå betydelsen av teorin i det praktiska arbetet.
  2. Börja med att gå igenom det du har tänkt lära ut i teorin och visa sedan med hjälp av Medanets hur det går till i praktiken.
  3. Skapa olika patientfall i Medanets: unga och äldre patienter, patienter med grundsjukdomar, allergier och friska.
  4. Skriv in tillräckligt många värden som uppmätts tidigare för patienten som ni kan titta på i vårdsituationen.
  5. Medanets kan användas till mycket mer än att bara spara nya mätvärden. Med Medanets kan du till exempel göra riskbedömningar, administrera utdelningen av läkemedel samt planera och genomföra vätskebehandlingar. Dra nytta av mångsidigheten!

Medanets är ett bra hjälpmedel för undersökning av patienter och uträkning av riskpoäng.

Susanna Suvimaa, lektor, Sydöstra Finlands yrkeshögskola (XAMK)

Vill du använda Medanets i undervisningen i din skola? Kontakta Carl-Gustaf, han berättar gärna mer!

Du kan även ringa Carl-Gustaf, tfn. +46 73 973 42 53

 


Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få den senaste informationen om oss, våra lösningar och andra ämnen inom sjukvård och hälsoteknik i ett paket.